Kako uraditi podmlađivanje voćnih zasada

rezidba vocnjaka makaze

Podmlađivanje u se obično vrši u vreme rezidbe voćaka i može biti potpuno i postepeno. U godinama podmlađivanja i naredne 2–3 godine trebalo bi odstranjivati izbile vodopije

Kod starijih stabala pri kraju rodnosti, često dolazi do slabljenja vegetativne moći, letorasti su dužine ispod 25 cm, dolazi do pojačanog ogoljavanja grana, izrođavanja plodova i masovne pojave vodopija, piše savetodavac Mimica Kostić Đorđević. Voćke se podmlađuju i u slučaju jače tuče grada i prilikom prekalemljivanja. U takvim slučajevima, da bi se obnovila vegetativna masa, rodna površina i produžio vek eksploatacije voćki, pristupa se njihovom podmlađivanju.

U poljoprivrednim školama, na okućnicama, baštama, pored puteva, primećena su stara stabla i to pretežno autohtonih sorti jabuka i krušaka, sorti šljiva sa osušenim, polomljenim granama, sa dosta izbilih vodopija u unutrašnjosti krune. Sva ta stabla bi u narednom periodu trebalo podmladiti kako bi se produžio vek eksploatacije ovih stabala.

Ovom merom se aktiviraju spavajući i adventivni pupoljci, usled naglog priticaja sokova. Podmlađivanje se obično vrši u vreme rezidbe voćaka. Ova pomotehnička mera se najčešće izvodi kod jabuke i kruške, a ređe kod šljive, trešnje i višnje. Ona daje bolje rezultate u voćki na sejancu i bujnijim podlogama nego na kržljavijim podlogama.

Potpuno ili postepeno podmlađivanje

Podmlađivanje može biti potpuno i postepeno. Potpuno podmlađivanje tj. podmlađivanje u jednoj godini se ređe primenjuje jer voćke to teže podnose i dolazi do slabijeg obnavljanja krune. Zato se više preporučuje postepeno podmlađivanje u periodu 2–3 godine, gde se svake godine podmlađuje oko 35% grana u kruni, ističe Kostić Đorđević. Prilikom ovakvog podmlađivanja u prvoj godini se izbacuju polomljene grane, grane koje zasenjuju krunu i koje smetaju drugim voćkama, kao i suve grane. U narednim godinama skraćuju se skeletne grane na trogodišnju i stariju zonu porasta, na bočnu granu ili grančicu, koje se ostavljaju u cilju regulisanja priticanja hrane u blizini mesta preseka.

Prilikom prekraćivanja debljih grana treba voditi računa da ne dođe do njihovog cepanja. Rane stvorene na granama treba oštrim nožem zagladiti, dezinfikovati i premazati kalem voskom.

U godinama podmlađivanja i naredne 2–3 godine trebalo bi odstranjivati izbile vodopije i voditi računa da se pravilno formira oblik krune. Podmlađivanje voćaka bi trebalo da prate i druge agrotehničke mere, kao što su poboljšana ishrana, obrada zemljišta, zaštita od prouzrokovača bolesti i štetočina, navodnjavanje i dr. Podmlađivanje starijih stabala treba pogotovo da prati obilno đubrenje azotnim đubrivima, zaključuje savetodavac PSSS Kostić Đorđević.

Preporučujemo: Đubrenje azotom: Zašto je bitno đubrenje voćaka azotom u proleće

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede