Podsetnik za matičenje ovaca

Poslednjih dana se sve češće javljaju odgajivači ovaca i raspituju o mogućnostima matičenja ovaca, a povod su najavljeni podsticaji za kvalitetne priplodne ovce u iznosu od 7000 dinara, što je za 75% veći iznos u odnosu na prethodne godine kad je ta suma bila 4000 dinara po umatičenoj ovci.

ovce na ispasi

1 Comment
Close Menu