Zaštita maline nakon berbe za dug životni vek zasada

zastita maline

Na području Srbije, na nižim nadmorskim visinama završena je berba jednorodnih sorti maline, dok je na višim terenima berba pri kraju. Zasadi se nalaze u fazi odumiranja dvogodišnjih izdanaka i rasta i razvoja mladih izdanaka. Malinjaci ulaze u fazu početak mirovanja.

Nakon završene berbe važno je nastaviti sa agrotehničkim i hemijskim merama kako bi se obezbedio rodni kapacitet za narednu godinu i produžio životni vek zasada, savetuju zaštitari bilja Prognozno-izveštajne službe.

Nega zasada posle berbe podrazumeva:

  • rezidbu izdanaka, rodnih stabala koji su doneli rod ove godine
  • uklanjanje i spaljivanje orezanih izdanaka
  • rezidbu i proređivanje letorasta koji su ostavljeni za narednu godinu
  • navodnjavanje

S obzirom da se u narednom perodu prognoziraju visoke temperature, nakon sečenja starih izdanaka ne treba ih odmah iznositi iz špalira, da bi služili kao zasena mladim izdancima od jake insolacije. U isto vreme, orezivanjem do zemlje, vrši se selekcija mladih lastara. Potrebno je uraditi odabir srednje razvijenih, tako da bude 10 letorasta na 1 metar.

Oni se privremeno vezuju u špalir, jer se njihovim uspravljanjem obezbeđuje bolja insolacija i aplikacija hemijskih sredstava. U uslovima suše i visokih temperatura važna mera je i navodnjavanje kako bi se omogućio porast i razvoj izdanaka koji naredne godine donose rod.

Zaštita maline od ljubičaste pegavosti

Vizuelnim pregledom zasada sa sortama Vilamet, Miker, Tulamin, registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata). Sa ciljem zaštite od ovog patogena, preporučuje se primena nekog od fungicida:

Preparat Aktivna materija Doza
Quadris top azoksistrobin+difenokonazol 0,75 l/ha
Akord WG tebukonazol 0,75 kg/ha

 

Takođe, pregledom listova uočeni su simptomi napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo,  sprovedu tretman nekim od akaricida:

Preparat Aktivna materija Doza
Uranus etoksazol 0,5 l/ha
Envidor spirodiklofen 0,4 l/ha

U pojedinim zasadima se registruje i prisustvo gala malinine muve galice (Lasioptera rubi) i larvi cikade Metcalfa pruniosa na manjem broju ovogodišnjih izdanaka. Ukoliko se u zasadima registruje prisustvo pomenutih štetočina preporuka je mehaničko uklanjanje infestiranih biljnih delova.

Zbog visokih dnevnih temperatura PIS preporučuje sprovođenje mera zaštite u kasnim večernjim satima. U zasadima u kojima je berba u toku, ne preporučuju se mere zaštite!

Foto: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede