Vinogradarski registar – upis je zakonska obaveza

vinograd

Upis u Vinogradarski registar je zakonska obaveza. Tu su upisani podaci o proizvođaču grožđa, vinogradarskim parcelama i godišnjoj proizvodnji grožđa.

Vinogradarski registar predstavlja bazu podataka o proizvođačima grožđa i vinogradarskim parcelama, kao i o drugim podacima u skladu sa zakonom.

Proizvođač grožđa jeste fizičko lice, pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom grožđa i koji je upisan u vinogradarski registar.

Vinogradarski registar sadrži podatke o :
– proizvođaču grožđa
– vinogradarskim parcelama
– godišnjoj proizvodnji grožđa

Upis u registar je zakonska obaveza.

Ko ne mora da se upiše?

U Vinogradarski registar ne moraju da se upišu sva lica koja proizvode grožđe koje nije namenjeno prometu i to na površini koja je manja od 10 ari.

Upis u registar se obavlja na osnovu podnešenog zahteva ministarstvu na VV1 obrascu, kao i ugovora o zakupu, odnosno korišćenju za vinogradarske parcele na kojoj se vinograd nalazi, (ako podnosilac zahteva nije vlasnik te vinogradarske parcele, odnosno ako je zakupac ili korisnik; dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela, ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti (rešenje o raspodeli komasacione mase, rešenje o nasleđivanju i dr).

Šta upisujemo u registar?

Administrativni podaci: jedinstven i neponovljiv registarski broj,ime i prezime proizvođača grožđa,lični identifikacioni broj

Podaci o vinogradarskoj parceli: sorta,podloga,razmak sadnje između redova, razmak sadnje u redu, uzgojni oblik, godinu sadnje, prosečan prinos sa vinogradarske parcele i po ha, namenu grožđa.

Katastarski podaci: opština u kojoj se nalazi parcela, katastarska opština jedinstven broj katast. parcele, površinu kat. parcele, informacije o delimičnoj ili potpunoj pokrivenosti parcele, tipu vlasništva nad datom parcelom.

Koje su obaveze proizvođača?

  • prijava berbe; svake godine do 15. novembra
  • promene (nove vinogradarske parcele, krčenje…) u roku od 15 dana od nastale promene

Brisanje proizvođača je moguće samo ako on donese odluku o prestanku obavljanja proizvodnje grožđa ili ako prestane da ispunjava uslove.

Sanja Čokojević, dipl. inž. voćarstva i vinogradarstva

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede