Savet plus: Jednogodišnje grane kod breskve i nektarine

breskva drvo

Način i intezitet rezidbe treba da prati opšte stanje voćaka, sistem gajenja (uzgojni oblik) i sortne osobine.

Treba voditi računa da se svake godine dobije dovoljno jednogodišnjih grana, najbolje mešovitih. Važno je da omogućimo dobru osvetljenost krune, naročito onih ostavljenih rodnih grana.

O jednogodišnjim granama kod breskve i nektarine i rezidbi saznajemo više od Bobana Markovića dipl. inž. poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo PSSS.

Jednogodišnje grane kod breskve i nektarine

Breskva i nektarina spadaju u grupu voćnih vrsta koje najranije počinju sa rađanjem. Ovo je posledica toga da samo u jednoj vegetaciji mogu da formiraju rodno drvo.

Iz tog razloga razlikujemo nekoliko tipova rodnih grana.  

Mešovite rodne grane    

Obično su dužine oko 50 cm i formiraju se na stablima jake vegetativne aktivnosti.

Do kraja jula kada počinje diferencijacija trebalo bi da završe sa rastom da bi se izvršila akumulacija rezervnih materija. Ako je on produžen slabi kvalitet cvetnih pupoljaka, pa dođe do cvetanja bez oplodnje. Najkvalitetnije se obrazuju na dvogodišnjem drvetu ali mogu i iz pupoljaka na starijem drvetu. Cvetni pupoljci su obično takozvani grupni, odnosno, po dva sa jednim vegetativnim između. Broj cvetnih pupoljaka isključivo zavisi od dužine grane. Ove grane spadaju kod breskve u najkvalitetnije rodno drvo. Ipak za rod se ostavljaju dobro zdrvenjene i umereno bujne grane sa dosta cvetnih pupoljaka.  

Majske kitice     

One spadaju u kratku rodnu granu i obrazuju se obično u uslovima jačeg opterećenja u predhodnoj godini koje je pratila lošija ishrana i nedostatak vode.

Dužine su 2-3 cm i na sebi imaju nekoliko cvetnih pupoljaka sa jednim vegetativnim na vrhu. Ekonomski su malo značajne jer daju lošije plodove i po pravilu se uklanjaju. Međutim, kada nema dovoljno mešovitih mogu se ostaviti uz obavezno prekraćivanje da bi se iz tog vegetativnog pupoljka razvio kvalitetan mladar sa dosta lisne mase. Takođe treba ih ostavljati na mestima većeg ogoljenja krune.

Tipične rodne grane      

Po izgledu su relativno tanke i dužine oko 30 cm.

Obično imaju cvetne pupoljke po celoj dužini osim pri osnovi i na vrhu koji su lisni. One se razvijaju na starijem drvetu iz pritajenih pupoljaka.

Često rastu prilično zasenjene pa ostaju slabije zdrvenjene a cvetni pupoljci su im relativno loše izdiferencirani. Ako dođe do zametanja roda on je lošijeg kvaliteta zbog slabe ishranjenosti, male lisne površine i zasenjenosti.

Rezidbom se obično uklanjaju ako postoji dovoljan broj drugih grana ili na ogoljenim delovima mogu da se režu na tkz. „ kondir “ radi dobijanja kvalitetnijih u narednoj vegetaciji.  

Vodopije  

Na njima može biti cvetnih pupoljaka ali su u osnovi gledano nerodne.

Iz ovih cvetnih pupoljaka, koji su obično nepotpuno izdeferencirani, i ako dođe do zametanja, plodovi budu lošeg kvaliteta jer velika lisna masa odvlači veliki deo hrane.

Javljaju se kada nije izbalansirano opterećenje rodom a imamo kišno leto i jaču ishranu azotnim đubrivima. Na njima se obrazuju prevremene grane ali zbog produžene vegetacije nemaju dovoljno sazrevanje.

Ove grane se eliminišu do osnove (najbolje letnjom rezidbom da ne bi trošile previše hrane na uštrb ostalih grana) ili na „ kondir “ da bi se iz njih razvila mešovita grana u narednoj vegetaciji.

Boban Marković dipl. inž. poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo

Izvor: psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede