Proizvodnja jagoda – Na koje podsticaje mogu da računaju jagodari

jagode u redovima

Proizvodnja jagoda sve je popularnija kod nas. Ukoliko ste se odlučili za sadnju živića ovog ukusnog voća, možete ostvariti određene podsticaje.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 odsto, odnosno 65 odsto od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Na koje podsticaje mogu da računaju prozvođači podseća dipl. inž. poljoprivrede, savetodavac za agroekonomiju, Stefanija Anđelković.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada jagoda obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:

1) za nabavku sadnica,
2) za pripremu zemljišta,
3) za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta

Ko ima pravo na podsticaje?

1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2. preduzetnik
3. pravno lice, i to: privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Površina proizvodnog zasada treba da bude u rasponu: od 0,1 ha do 2 ha za svaku vrstu jagodastih voćaka a za šumsku jagodu od 0,05 ha do 2 ha.

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Pravo na podsticaje ostvaruje se pod uslovom da podnosilac zahteva u Registru ima upisano manje od 2 ha jagodastih vrsta voćaka.

Podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 3.000.000 dinara, navodi Anđelković.

Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:

1) za nabavku sadnica – 2.500.000 dinara;

2) za pripremu zemljišta – 375.000 dinara.

3) za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada, podseća Anđelković.

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, Beograd, za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine zahtevi se podnose do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog Zahteva.

Za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine može se podneti još jedan zahtev u istoj kalendarskoj godini.

Pročitajte zašto je bolje saditi živiće u letnjim mesecima

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede