Obuka za proizvodnju sušenog voća, povrća i srodnih kultura

obuka za susene jabuke

Obuka će pružiti teorijska i praktična znanja o kombinovanoj tehnologiji sušenja, liofilizaciji, vakumskom sušenju i sl.

Obuka za proizvodnju sušenog voća, povrća i srodnih kultura biće organizovana od 10. do 13. februara 2020. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u Istraživačkom, edukativnom i proizvodnom centru za sušenje voća i povrća (Laboratorija za biosistemsko inženjerstvo).

Obuka kroz teorijski i praktični rad

Program obuke biće kombinacija teorijskog i praktičnog rada, svaki dan od 8.30 do 14.30 h.

Teorijski deo obuhvatiće poglavlja iz:

  • procesa sušenja,

  • osobina materijala koji se suši,

  • energetike sa posebnim osvrtom na obnovljive izvore energije,

  • tradicionalnih i savremenih tehnologija sušenja,

  • kombinovanog sušenja voća,

  • tradicionalne i savremene tehnike u pogonima za sušenje voća

  • skladištenja, pakovanja i dizajna proizvoda,

  • kvaliteta, higijene, organizacije i dr.

Učesnici obuke dobiće literaturu na srpskom jeziku, a nakon završetka obuke polagaće se ispit. Kandidati koji polože ispit dobiće sertifikat o obučenosti u oblasti sušenja voća, povrća i srodnih kultura.

Uslov pohađanja obuke je minimalno III ili IV stepen obrazovanja (KV radnik, tehničar, gimnazija ili naviše).

Cilj kursa je da se polaznici osposobe za samostalnu delatnost sušenja voća, povrća i srodnih kultura. Oni će steći teorijska i praktična znanja o kombinovanoj tehnologiji razvijenoj na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, ali i o drugim savremenim tehnologijama (liofilizacija, vakumsko sušenje i sl).

Po završetku polaže se ispit pred stručnom komisijom uz dobijanje sertifikata o završenoj obuci.

Lica  sa stečenim sertifikatom, ako žele, moći će sa Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada da potpišu ugovor o saradnji na primeni kombinovane tehnologije u svom pogonu, uz korišćenje simbola robne marke, permanentnom savetodavstvu, kontroli kvaliteta i drugim vrstama podrške.

Cena obuke je 21.000 din plus PDV.

Zainteresovani treba na vreme da se prijave jer je broj polaznika ograničen.

Kontakt:

dr Milivoj Radojčin,docent ili Prof. dr Mirko Babić
Poljoprivredni fakultet, 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 8.
Tel: (021)485-3431 (dr Milivoj Radojčin docent); (021) 485-3441 (dr Mirko Babić); (021)459-958;
Mob: (064) 660-17-99, (063) 531 – 686; Fax: (021) 459-989,
E-mail: mradojcin@polj.uns.ac.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede