Proizvodnja ranog kupusa – Setva, rasađivanje, đubrenje

kupus palete

Jela od kupusa su česta na našim trpezama. Koristi se kao sveže, bareno, prženo, kiselo…

Kupus je važno povrće u ishrani, visoke je biološke, ali niske kalorijske vrednosti.

Potrošnja kupusa kod nas opravdava gajenje ovog povrća. O ranoj proizvodnji piše dipl. inž. Dragan Mijušković, savetodavac PSSS Jagodina.

Proizvodnja ranog kupusa

Proizvodnja kupus a u našim uslovima odvija se u dva navrata (kao rana i gajenje kao postrnog useva ječma, pšenice ili nakon ranog krompira, graška, mladog luka i sl.)

Bitno je proizvesti zdrav kvalitetan rasad kupusa koji će kasnije odgovarajućom negom dati stabilan prinos i dobru zaradu.

Rasađivanje kupusa zavisi od vremenskih prilika, ukoliko vreme dozvoli sa rasađivanjem se počinje početkom aprila tako da kupus u zavisnosti od sorte stigne za seču od početka juna do kraja jula.

Kupusnjače su otporne na niske temperature a rasad kupusa se ne pikira, temperature u toploj leji treba da su oko 16 stepeni i obavezno je redovno provetravanje.

Količina semena i setva

Potrebna količina semena za jedan ha oko 500 gr (zavisi od krupnoće semena) a razmak u redovima je 7-10 cm x 2 cm.

Nakon setve semena rasad pristiže za 30-45 dana. Kod rasada najbitnija je čvrstina biljke, dobra razvijenost korenovog sistema i zdravstveno stanje biljke.

Rasad i rasađivanje kupusa

Rasađivanje na otvorenom polju obavljamo kada biljčice imaju 5-6 listova.

Na lakim zemljištima prednost dati ranijim sortama dok teža zemljišta pogodnija su za kasnije sorte. Kupusi najbolje uspevaju na neutralnim i slabo kiselim zemljištima pH 5,5-6,5.

Kupus je otporan na niske temperature, podnosi kratkotrajne mrazeve i do -10 ºC, a temperature iznad 25 ºC negativno utiču na rast i razviće (optimalne temperature za rast i razvoj kupusa su 15-20 ºC).

Za proizvodnju ranog kupusa prednost dati plodnim, umereno vlažnim i dobro pripremljenim zemljištima, sitnomrvičaste strukture.

Rani kupus ima manju lisnu rozetu pa se sadi na rastojanju 50×50, 60×40, ili 50×60, postići sklop 50-66000 biljaka.

Idealno vreme za rasđivanje je jutro ili veče i umereno oblačno, sadnja rasada obavlja se ručno sadiljkom i u novije na većim površinama mašinski.

Prilikom rasađivanja obavezno odbaciti biljčice koje su bez temenog pupoljka i sadnja se obavlja do prvih listova (kotiledona).

Dan pre rasađivanja obaviti zalivanje parcele na kojoj ćemo saditi kupus.

Sadnjom po toplom vremenu ili sadnju prerastlog rasada poželjno je odrezati deo lisne mase kako bismo smanjili isparavanje vode preko lista i poboljšali prijem biljaka.

Nekoliko dana nakon rasađivanja vršimo kontrolu useva, ukoliko je prijem biljaka više od 10 % vršimo popunjavanje praznih mesta gde nije uspeo prijem rasada.

Agrohemijska analiza zemljišta, pa đubrenje

Đubrenje kupusa treba obaviti na osnovu agrohemijske analize zemljišta. Nakon rasađivanja biljke najviše usvajaju azot, porebe za fosforom su izražene u fazi formiralja glavica a kalijum biljke najviše usvajaju u fazi rasta glavice.

Najveće prinose dobijamo kombinacijom organskih i mineralnih đubriva.

Osnovno đubrenje izvodimo s jeseni zaoravanjem stajnjaka 20-40 t/ha i mineralnim đubrivima NPK formulacije 8:16:24 ili slične formulacije u količini od 400-500 kg/ha. U novije vreme sve se više koriste granulisana đubriva koja imaju sličan sadržaj azota i fosfora a izraženiji kalijum oplemenjena mikro elementima.

Do rasađivanja treba uneti 1/3 ili 2/3 fosfora i kalijuma.

Ostatak se dodaje u dva prihranjivanja, prvo izvodimo 2-3 nedelje nakon rasađivanja prilikom međuredne obrade i tada se dodaje 1/3 azota a drugo prihranjivanje se izvodi u fazi formiranja lisne rozete 1/3 azota, fosfora i kalijuma.

Zbog čestih navodnjavanja dolazi i do ispiranja azota iz površinskog u dublje slojeve, pa je, s obzirom na plitki korenov sistem kupusa, neophodno obaviti i jedno do dva prihranjivanja azotnim mineranlim đubrivima, sa 200 kg/ha KAN-a ili 100 kg uree.

Voditi računa prilikom prihrane velike količine azota u kasnijim fazama produžuju vegetaciju a često i izazivaju pucanje glavica.

U praksi kod nas se najčešće izvodi jedna prihrana 1/2 azota i 1/3 fosfora i kalijuma od ukupne količine 20-30 dana od rasađivanja kada krene najintezivniji rast rozete.

Gde proizvođači nemaju sisteme ili rasprskivače prihrane obavljaju neposredno pre zalivanja.

Prilikom zaštite možemo dodavati folijarno amino kiseline 150 ml/100 l, na pojedinim parcelama ako uočimo nedostatak kalcijuma moramo ga primeniti u količini 25-30 kg/ha.

Pravilnom ishranom skraćuje se vegetacija, značajna je u proizvodnji ranog kupusa.

Dovoljna količina azota u fazi rasada i do momenta obrazovanja glavica i visoka količina fosfora u periodu obrazovanja glavica pospešuju zrenje kupusa.

Količina potrebnih hraniva potrebna kupusu 200-300 N, 120-150 P2O5, i 250-350 K2O i 40-60 MgO.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede