Registracija vinograda upisom u Vinogradarski registar

vinogradarski registar grozd

Upis proizvođača grožđa u Vinogradarski registar je propisano Zakonom.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra prema sedištu proizvođača grožđa – pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa – fizičkog lica, podseća Biljana Milosavljević dipl. inž. voćarstva i vinogradarstva PSSS Kragujevac.

Kancelarije su smestene u : Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Aleksandrovcu, Negotinu, Nišu.

Kako se upisati u Vinogradarski registar?

Najpre je potrebno ispuniti Zahtev.

Zahtev se podnosi na obrascu VV1- zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji proizvođači preuzimaju uz dokumentaciju za obnovu ragistracije od Uprave za trezor.

Uz zahtev za upis u Registar podnosi se:

1. Ugovor o zakupu, odnosno korišćenje za vinogradarsku parcelu na kojoj se vinograd nalazi, ako podnosilac zahteva nije vlasnik te vinogradarske parcele, odnosno ako je zakupac ili korisnik,

2. Dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela, ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti, rešenje o raspodeli komasacione mase, rešenje o nasleđivanju.

Svakom proizvođaču se prilikom upisa u Registar dodeljuje registarki broj i izdaje izvod iz Registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela.

Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj.

Taj broj jednom dodeljen se ne može menjati, niti može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču u slučaju njegovog brisanja iz registra.

Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja dužnosti.

Neophodno prijaviti promene upisanih podataka

Ako dođe do promene podataka upisanih u registar prijavljuju se u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela,u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu poljoprivrede svake godine nakon berbe.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?