Zaštititi vinovu lozu od prouzrokovača plamenjače i pepelnice i od moljca

vinova loza spalir

Pre najavljenih padavina zaštititi vinovu lozu registrovanim fungicidima. Višednevni kišni period koji se za naš region najavljuje od četvrtka nosi sa sobom rizik od infekcije

Zaštita vinove loze od prouzrokovača bolesti

Vinova loza se nalazi u fazi cvast jasno vidljiva do faze cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni (BBCH 53-55).

Vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog porasta i uskoro ulazi u osetljivu fazu cvetanja kada je najosetljivija na infekciju prouzrokovačem plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).

Padavine u predhodnom periodu stvorile su povoljne uslove za ostvarenje primarnih infekcija prouzrokovačem plamenjače vinove loze. Višednevni kišni period koji se za naš region najavljuje od četvrtka nosi sa sobom rizik od infekcije lisne mase i cvasti prouzrokovačem plamenjače vinove loze, te se proizvođačima preporučuje tretman (pred padavine) primenom nekog od fungicida:

  • Ridomil Gold combi 45 WG (folpet+metalaksil-M) 2,5kg/ha ili
  • Alijansa plus (metalaksil-M+bakar-hidroksid) 2,5 kg/ha ili
  • Mikal Flash (fosetil-aluminium+folpet) 0,3-0,4%.

U cilju zaštite vinove loze od prouzrokovača pepelnice vinove loze preporučuje se primena fungicida:

  • Strobi DF, Asena, Talendo, Lunar (kresoksim-metil) 0,2 kg/ha ili
  • Akord, Riza 250 EC, Lira (tebukonazol) 0,4 l/ha.

U toku je i piljenje larvi pepeljastog grožđanog moljca

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U cilju suzbijanja ove štetočine, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Polux, Župadeci, Agrodeci, Talon, Konfuzija (deltametrin) 0,03-0,04%.

Izvor: PIS

Stono grožđe – Nekoliko saveta o sortimentu, berbi, čuvanju

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede