Zaštita od moljca krompira i paradajza. Povećan broj leptira

moljac paradajza

Zaštita od moljca useva paradajza podrazumeva stalnu primenu nepesticidnih mera. Povećan ulov odraslih jedinki krompirovog moljca

Zaštita krompira od krompirovog moljca

Na području Srbije usevi krompira se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje, nalaze u fazi od različitih faza sušenja nadzemnog dela biljke do vađenja krtola.

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve krompira registruje se povećanje ulova odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) u proteklih nekoliko dana. U toku je preklapanje leta leptira treće i četvrte generacije te štetočine. U usevima krompira koji još nisu povađeni i gde su krtole ogoljene, postoji rizik od nastanka šteta od te štetočine, ističu u Prognozno-izveštajnoj službi zaštite bilja.

zastita od moljca
Krompirov moljac, foto PIS

Mere zaštite

Sa ciljem zaštite krompira od krompirovog moljca PIS preporučuje sledeće mere:

 1. U usevima krompira gde je cima suva krtole treba vaditi i odmah skladištiti u skladišta sa kontrolisanom temperaturom i postavljenim insekatskim mrežama na svim otvorima. Ne treba ostavljati krtole na parceli nakon vađenja.
 2. U usevima gde još uvek cima nije propala preporučuje se navodnjavanje radi održavanja kompaktnosti zemljišta i sprečavanja stvaranja pukotina kroz koje ženke moljca dolaze do krtola i polažu jaja. Takođe, u ovim usevima se preporučuje i primena hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:
 • Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili
 • Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili
 • Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 1) ili
 • Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili
 • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili
 • Laser 240 SC (spinosad) 50-100 ml/ha (karenca 14 dana, MBT 2).

Zaštita od moljca primenom nepesticidnih mera

Moljac paradajza je najznačajnija štetočina u proizvodnji paradajza u zatvorenom prostoru. Ta štetočina je kod nas prvi put registrovana 2011. godine. Od tada, proširila se u sve regione sa značajnom proizvodnjom paradajza u zatvorenom prostoru.

Štete prave larve koje se hrane svim nadzemnim delovima biljaka. Na listovima prave karakteristične mine u kojima se larve hrane. Plodovi su ugroženi u svim fazama razvoja, od zametanja pa sve do berbe.

Napadnuti plodovi su zaprljani izmetom i podložni infekcijama različitih prouzrokovača truleži. Od moljca paradajza najugroženija je druga sadnja paradajza u zatvorenom prostoru.

moljac paradajz
Oštećenja od moljca, foto PIS

Trenutno se na feromonskim klopkama postavljenim u useve paradajza registruju visoke brojnosti ove štetočine, a pregledom biljaka u proizvodnji u zatvorenom prostoru registruje se prisustvo larvi i oštećenja od njihove ishrane u vidu mina na listovima.

Vremenski uslovi u prouzvodnji, sa visokim temperaturama vazduha, pogoduju razvoju moljca paradajza. U ovakvim uslovima ta štetočina se brže razvija, omogućava se razvoj većeg broja generacija, što povećava rizik od nastanka šteta.

Sada je veoma značajno sprovođenje svih raspoloživih mera borbe kako bi se sprečilo dalje podizanje populacije moljca paradajza i u odsustvu adekvatnih mera sprečilo potpuno uništenje biljaka i propadanja proizvodnje!

Mere kontrole moljca paradajza stalnom primenom nepesticidnih mera

Mere kontole moljca paradajza su veoma složene. Hemijske mere zaštite su samo korektivne mere. Za uspešnu kontrolu te štetočine neophodna je stalna primena nepesticidnih mera koje podrazumevaju:

 • postavljanje feromonskih klopki za registrovanje prisustva i praćenje nivoa populacije, a takođe i za izlovljavanje imaga
 • postavljanje vodenih klopki sa kojima je moguće još masovnije izlovljavanje imaga
 • postavljanje mreže protiv insekata na ulaz u objekat, kao i na mesta za provetravanja objekta
 • uništavanje infestiranih biljnih delova
 • uništavanje korova
 • biološka borba tj. upotreba prirodnih neprijatelja. veoma efikasne stenice predatori u kontroli moljca paradajza su Macrolophus pygmaeus i Nesidiocoris tenuis. Odrasle jedinke i larve ovih stenica se hrane jajima i larvama moljca paradajza. Na našem tržištu postoji nekoliko komercijalnih preparata sa ovim stenicama poput miracle, nesibug i drugi.

Pored nepesticidnih mera, preporučuje se i pregled biljaka na prisustvo moljca paradajza. Ukoliko se uoči prisustvo te štetočine, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida uz obavezno poštovanje propisane karence:05.08.Ukoliko su u plasteniku prisutni korisni organizmi, prilikom primene insekticida prednost treba dati selektivnim preparatima koji će očuvati populaciju korisnih stenica.

Informacije o zaštiti biljaka pronađite na sajtu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede