Invazivne stenice su u usevima i zasadima. Sprečiti polaganje jaja

povrtna stenica na zelenom paradajzu

Invazivne stenice oštećuju celu biljku, a najveće štete prave na plodovima. U toku je migracija i dopunska ishrana. Sada je vreme da reagujemo.

Zaštita useva i zasada od invazivnih stenica

Vizuelnim pregledima poljoprivrednih useva i zasada registrovano je prisustvo dve vrste invazivnih stenica:

  • zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) i
  • braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Njihovo prisustvo je uočeno u zasadima bresaka, nektarina, jabuka, dunja, krušaka, trešanja, malina, leske i vinove loze kao i u usevima krompira, kupusa i dr, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve koje sisaju biljne sokove iz svih nadzemnih delova biljaka, a najveće štete nastaju u plodonošenju gde dolazi do oštećenja plodova koji gube tržišnu vrednost.

U toku je migracija odraslih jedinki prezimljujuće generacije u poljoprivredne useve i zasade i njihova dopunska ishrana i kopulacija.

Sprečimo polaganje jaja

Sada je veoma važno utvrditi njihovo prisustvo na parcelama i pre polaganja jaja sprovesti mere suzbijanja.

Proizvođačima se preporučuju pregledi useva i zasada na prisustvo invazivnih stenica.

Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sa ciljem sprečavanja polaganja jaja i daljeg  razvoja stenica, PIS preporučuje primenu insekticida iz grupe piretroida na bazi aktivnih materija cipermetrin ili deltametrin.

Saznajte više o povrtnoj stenici

Povrtna stenica (Nezara viridula) je polifagna štetočina. Štete prave larve i imago na plodovima i izdancima biljaka.
Povrtna stenica je registrovana na više lokaliteta u usevima povrća (paprika, paradajz) i kukuruzu i suncokretu.
Od kada je prvi put registrovana kod nas, 2007. godine na Fruškoj gori i u okolini Beograda, njeno prisustvo registruje se svake godine.
Odrasle jedinke su intenzivno zelene boje, dok larve tokom svog razvoja menjaju boju. Ono što je karakteristično za svih pet larvenih uzrasta jeste prisustvo belih tačkica po telu.

Invazivne stenice nisu izbirljive

Pošto je polifagna ima je u usevima paprike, paradajza, krompira, boranije, soje, kukuruza i u zasadima voća i vinove loze, podsećaju zaštitari Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).
Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje buše biljno tkivo i sisaju sokove.
Na plodovima paradajza i paprike, na mestima ishrane dolazi do diskoloracija na pokožici, plodovi dobijaju gorak ukus i gube tržišnu vrednost.
Ova stenica polaže buretasta jaja na naličje listova u gomilicama. Sveže položena jaja su bele boje, a sa razvojem dobijaju crvenkastu nijansu.
Tek ispilele larve se ne hrane, dok u kasnijim fazama razvoja ubacuju svoju sisaljku u tkivo biljke i ispuštaju toksine. Takvi plodovi nisu za upotrebu.

Preporučujemo: Braon mramorasta stenica je invazivna vrsta, opasna samo za biljke

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede