Štetne invazivne stenice imaju prirodne neprijatelje

Štetne invazivne stenice su izrazito polifagne, najveće štete uzrokuju oštećujući plodove. Na području delovanja RC Kikinda beleži se izrazito visoka aktivnost štetnih stenica. Među dominantnim vrstama ističe se zelena povrtna…

Komentari su isključeni na Štetne invazivne stenice imaju prirodne neprijatelje

Predatorske stenice su korisni insekti u plasteničkoj proizvodnji

Predatorske stenice se ubrajaju u najvažnije prirodne neprijatelje poljoprivrednih štetočina. U toku je ogled u plasteničkoj proizvodnji paradajza na području delovanja RC Kikinda. Eksperimentalna primena N. tenuis na lokalitetu Kikinda za sada…

Komentari su isključeni na Predatorske stenice su korisni insekti u plasteničkoj proizvodnji

Stenice, povrtna i braon prisutne u usevima i zasadima

Stenice su invazivne, kosmopolitske vrste i brzo preleću sa parcele na parcelu. Na području delovanja RC Vrbas, na većem broju biljnih kultura (paprika, paradajz krastavac, suncokret, šećerna repa, breskva, vinova…

Komentari su isključeni na Stenice, povrtna i braon prisutne u usevima i zasadima

Povećana brojnost stenica. Preporučuje se pregled useva i zasada

Povećana brojnost zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) i braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Vizuelnim pregledima useva i zasada registrovano je prisustvo stenica (Pentatomidae). Najveće brojnosti registrovane su u ekstenzivnim voćnim…

Komentari su isključeni na Povećana brojnost stenica. Preporučuje se pregled useva i zasada

End of content

No more pages to load