Kako se utvrđuje koeficijent rodnosti vinove loze

rezidba vinove loze

Koeficijent rodnosti vinove loze i kako ga izračunati. Dobijeni broj okaca treba uvećati za 10-20 % u slučaju da u zasadu imamo oštećenih ili izmrzlih okaca.

Krajem januara, pre svega u zavisnosti od vremenskih uslova, vinova loza izlazi iz faze mirovanja i tada nastupa tzv. prinudno mirovanje, čije vreme trajanja zavisi od temperature.

U ovoj fazi je najpoželjnije je da se uradi rezidba, jer čim dođe do porasta temperature doći će i do kretanja okaca.

Pre ulaska u vinograde i početka rezidbe potrebno je ispitati rodnost okaca, utvrditi koeficijent rodnosti i tek tada pristupiti rezidbi.

Kako se izračunava ovaj koeficijent saznajemo od dipl. inženjera poljoprivrede Jelene Kljajić.

Kako se utvrđuje koeficijent rodnosti vinove loze?

Koeficijent rodnosti se utvrđuje na sledeći način: uzima se deset lastara sa parcele dužine deset okaca. Stajanjem lastara u prostoriji gde je temperatura 20 °C u posudi sa vodom, dolazi do aktivacije okaca koji tada kreću, pojavljuju se začeci cvasti. Na osnovu broja aktiviranih okaca i broja cvasti utvrđuje se koefiijent rodnosti na osnovu koga se projektuje rezidba.

N=Pg/(Kr-Mg)

N – broj okaca koje treba ostaviti

Pg – očekivani prinos po čokotu u gramima

Kr – koeficijent rodnosti

Mg – prosečna masa grozda

Dobijeni broj okaca treba uvećati za 10-20 % u slučaju da u zasadu imamo oštećenih ili izmrzlih okaca. Ovako izračunat broj okaca treba rasporediti na rodne elemente.

Takođe treba znati da kod visokokvalitetnih vinskih sorti rodni elementi se nalaze udaljeni od čokota i da za dobar rod treba duga rezidba (luk od 5-10 okaca).

Mart i april u vinogradu

U martu i početkom aprila usled porasta temperature aktiviraju se biohemijski procesi u čokotu.

Koren počinje da usvaja vodu i mineralne materije i da ih potiskuje u stablo.

Kada srednje dnevne temperature dostignu vrednosti 10 °C i iznad, počinje bubrenje i otvaranje okaca. Do tada mora se završiti rezidba, vezivanje čokota i lukova kao i popravka naslona, ako je potrebna.

Vinograde koji su u ovom periodu bili zagrnuti obavezno odgrnuti. Sa odgrtanjem treba početi kada se zemljište, ocedi, slegne i prosuši od zimske vlage.

Nakon toga se pristupa đubrenju vinograda količinom đubriva koja je određena  nakon agrohemijske analize.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede