Jesenji radovi u voćnjaku, pripreme voćnjaka za zimsko mirovanje

jesenji radovi

U voćnjacima jesenji radovi se obavljaju u cilju pripreme biljaka za zimsko mirovanje. Od zaštite zasada posle berbe, đubrenja…

Nakon završetka berbe voćarskih kultura, neophodno je izvršiti određene radove kako bi se zasad, pa i sama biljka, što bolje spremili za zimsko mirovanje. To podrazumeva sprovođenje različitih mera: hemijska zaštita bilja, trovanje miševa, upotreba biljnih hormona, tretiranje korova i đubrenje zasada.

jesenji radovi berba

Kako bi se potencijal biljnih bolesti smanjio, a samim tim lakše sprovodila zaštita bilja u narednoj proizvodnoj sezoni, izuzetno je važno primeniti mere hemijske zaštite zasada posle berbe. U ovu svrhu, potrebno je koristiti fungicide sa širokim sprektrom delovanja.

To su pre svih Mankogal 80, koji pored fungicidnog delovanja, ima i hranljivu osobinu, s obzirom da se u ovom preparatu nalazi značajna količina mangana. Nakon ovog tretmana, neposredno pred opadanje lisne mase, važno je izvršiti još jedan fungicidni tretman koristeći preparate Bakarni-oksihlorid 50 ili Cuprozin 35-WP. Ovi preparati pored visoke efikasnosti u suzbijanju gljiva imaju i baktericidno delovanje.

Kako se završava žetva ratarskih kultura glodari-štetočine, u potrazi za hranom, prelaze u voćnjake. Svojom ishranom oštećuju korenov sistem pa se biljka osuši u celosti. Ove štetočine mogu da izazovu propadanje zasada i do 70%. U cilju suzbiljanja štetočina glodara potrebno je obratiti pažnju na aktivne rupe i pravovremeno reagovati različitim hemijskim merama borbe.

Jesenji radovi i sprečavanje retrovegetacije

Period nakon berbe podrazumeva tok vegetacije u kome biljka prolazi kroz različite fiziološke procese koji podstiču opadanje lisne mase i zaustavljanje vegetativnog porasta. U intenzivnim zasadima, čestom upotrebom biljnih hormona i velike količine azotnih đubriva, često se dešava pojava retrovegetacije, tj. formiranje nove vegetacije kada nije vreme. U cilju sprečavanja ovakve pojave, važno je koristiti đubriva koja nemaju azot koji podstiče vegetaciju, kao i upotreba biljnih hormona koji zaustavljaju formiranje nove vegetative mase.

Đubrenje zasada u ovoj fazi se svodi na upotrebu đubriva koja imaju ulogu u stvaranju hranljivih rezrvi koje će biljka koristiti na samom početku naredne vegetativne sezove. To su pre svega folijarna đubriva Foligal Bor 150, Foligal Cink 700 i Foligal Mangan 500. Takođe, ovo je period kada je potrebno primeniti i zemljišna đubriva koja utiču na povećanje organske materije, a to je svakako Fertigal Humi Pro.

Kako bi prostor oko biljke bio čist od korova na početku naredne proizvodne sezone, sa ciljem održavanja estetike voćnjaka i izbegavanja kompetitivnog odnosa između gajene biljke i korova, potrebno je izvršiti herbicidni tretman herbicidima širokog spektra delovanja. Preporuka za zasade starije od četiri godine jeste upotreba herbicida Glifol, dok se u mlađim zasadima koristi kombinacija herbicida Kabuki i Spektrum.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Preporučujemo: Retrovegetacija kao posledica izostanka potrebnih mera zaštite

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede