Jesenje "plavo" tretiranje koštičavog voća

vocnjak u jesen okrecena stabla

U fenofazi opadanja lišća, zasade koštičavog voća neophodno je zaštititi preparatima na bazi bakra. Plavo prskanje.

Najbolji efekti se postižu izvođenjem 2 tretmana.

Prvi tretman treba obaviti na početku opadanja lišća, kada je opalo 30-40 % lišća, a drugi kada je opalo 70-80 % (kako bi depozit preparata dospeo na rane na granama koje nastaju prilikom njihovog opadanja). Ove rane predstavljaju ulazna mesta za infekcije patogenima Stigmina carpophilla – prouzrokovača šupljikavosti lista i Cytospora cincta – prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka.

Takođe, ovi tretmani utiču i na smanjivanje infektivnog potencijala patogena koštičavih voćnih vrsta kao što su – Taphrina deformans koja je prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve kao i gljiva iz roda Monilinia. Ovim tretmanima uspešno se suzbija i fitopatogena bakterija Pseudomonas syringe pv. syringe, prouzrokovača rak rana i izumiranja grana koštičavog voća.

Tretmane treba izvoditi po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 8 °C. Posebnu pažnju obratiti na kvalitet tretiranja, jer je neophodno da depozit bakra dospe do svih mesta prezimljavanja patogena. Ukoliko nakon tretiranja nastupe duži kišoviti periodi, preporučuje se ponavljanje ovog tretmana.

Bakar oksihlorid

Za bakar oksihlorid se može reći da je najpostojaniji izvor bakra sa izvanrednom efikasnošću u suzbijanju patogena. Mehanizam delovanja bakarnih preparata se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz preparata. Nakupljanjem Cu++ jona u ćeliji patogena njihova koncentracija u određenom trenutku postaje toksična izazivajući uginuće samog patogena. Bakar oksihlorid poseduje izvanredno svojstvo redistribucije što znači da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpuštanja Cu++ jona.

Iz palete preparata na bazi bakra iz programa Galenika Fitofarmacije preporučujemo:

  • BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5-0,75 %.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: www.fitofarmacija.rs

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede