Đubrenje oraha na osnovu hemijske analize lista i zemljišta i vizuelnog pregleda

orah mlad plod

Đubrenje oraha – Normiranje hraniva u zasadu oraha se vrši na osnovu hemijske analize lista i zemljišta i vizuelnog pregleda stabala. 

Jezgrasto voće sve više zauzima površine u voćarskoj proizvodnji. Ove voćne vrste dobro reaguju na đubrenje organskim đubrivima koja u kombinaciji sa mineralnim đubrivima daju dobre rezultate. Posebne zahteve ove voćke imaju za kalijumom.

Đubrenje oraha

Orah se sadi sa većim razmakom između stabala, pa se zbog toga u prvih nekoliko godina nakon sadnje đubrenje vrši pojedinačno oko svakog stabla.

Ukoliko zemljište sadrži određenu količinu fosfora (na primer: 5-6 mg P2O5/100 g vazdušno suvog zemljišta, do ulaska u punu rodnost (oko 10 – 12 goddine) stabla nije neophodno đubriti fosforom.

Đubrenje oraha azotom i kalijumom se vrši istim količinama u mladalačkom stadijumu i u periodu punog plodonošenja. Orah nastao kalemljenjem ima kratak mladalački period (3-4godine), pa prema tome troši znatno veće količine azota i kalijuma.

Pri prinosu od 3,5 t/ha orah plodovima i rezidbom iznese sledeće količine osnovnih biogenih elemenata:

 • Jezgrom: 56,2 kg/ha N, 6,4 kg/ha P, 6,9 kg/ha ,
 • Ljuskom: 3,5 kg/ha N, 0,2 kg/ha P i 3,3 kg/ha K,
 • Drvo uklonjeno rezidbom: 14 kg/ha N, 1,0 kg/ha P, 6,0 kg/ha K, što ukupno iznosi: 73,7 kg/ha N, 7,6 kg/ha P i 16,2 kg/ha K.

Normiranje hraniva u zasadu oraha se vrši na osnovu hemijske analize lista i zemljišta i vizuelnog pregleda stabala. Hemijska analiza zemljišta se vrši svake 3-4 godine.

Ukoliko je u zemljištu utvrđen optimalan sadržaj osnovnih elemenata ishrane (N, P i K) đubenjem se dodaje 90 % azota i kalijuma i ukupna količina fosfora koja se procenjuje da je prinosom i rezidbom izneta tokom godine.

Folijarna analiza se vrši svake godine, najčešće u toku jula i avgusta meseca.

Optimalni sadržaj mineralnih elemenata u suvoj materiji lista oraha u toku jula i avgusta su sledeći:

 • N (%) 2,2-2,3,
 • P (%) 0,1-0,3,
 • K(%) 1,2-2,0,
 • Ca (%) 1,0-2,5,
 • Mg (%) 0,3-1,0,
 • Mn (ppm) 20-200,
 • Fe (ppm) 50-400,
 • Cu (ppm) 4-50,
 • B (ppm) 36-200,
 • Zn (ppm) 18-100.

Za prinos oraha od 4t/ha na srednje glinovitom zemljištu sa optimalnim sadržajem mineralnih hraniva treba dodati oko 140-150 kg N, 60 kg P2O5 i 140 kg K2O. Ukupna količina fosfora i kalijuma i manja količina azota unosi se u jesen, a veći deo azota se dodaje na proleće u vidu prihranjivanja.

Sadržaj humusa treba održavati na najmanje 2,5 % zaoravanjem stajnjaka i zelenišnim đubrenjem.

Milena Zafirović Stojanović, dipl. inž.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede