Badem: Savremeni zasad (rezidba, đubrenje, navodnjavanje, zaštita)

badem vocnjak
Badem predstavlja cenjeno, vrlo kalorično i hranljivo voće, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Plodovi sadrže kvalitetne masnoće, belančevine, ugljene hidrate, mineralne i aromatične materije i vitamine.
Osim velike upotrebe u domaćem kulinarstvu, značajna je njegova uloga i u prehrambenoj, farmaceutskoj, konditorskoj i kozmetičkoj industriji.
badem drvo

Agrotehnika u savremenom uzgoju badema

Formiranje uzgojnog oblika

Za uzgoj se koriste zapreminski ili prostorni uzgojni oblici i to „tradicionalna vaza“(kotlasta krošnja), popravljena piramidalna krošnja.

Tradicionalna kotlasta krošnja je najvažniji uzgojni oblik, a formira se bez provodnice, sa tri (ređe 4) postrane primarne skeletne grane koje međusobno zatvaraju ugao od 120°, a sa zamišljenom vertikalnom provodnici 30-45°.

Na primarnim skeletnim granama formiraju se sekundarne skeletne grane sa većim otklonom od zamišljene vertikalne ose (oko 60°), na razmacima 60-100 cm formiraju se sekundarne skeletne grane, a na njima tercijarne grane. Ceo skelet treba biti dobro obrastao rodnim grančicama, što se postiže redovnom i pravilnom rezidbom.

Rezidba badema

Nakon formiranja uzgojnog oblika, kao redovni agrotehnički zahvat, sprovodi se rezidba.

Budući da badem, odnosno preporučene sorte, rode na jednogodišnjim izbojima i majskim kiticama koje se nalaze na 2-godišnjem i 3-godišnjem rodnom drvetu, pri rezidbi valja voditi računa da imamo ravnomerno raspoređene i u odnosu 1/3, 1/3, 1/3. Na taj način imamo redovnu obnovu rodnih grana, što je osnova za redovnu i dobru rodnost.

Održavanje tla i đubrenje badema

Održavanje tla i đubrenje zasada badema vrlo su slični održavanju tla i đubrenju zasada bresaka i nektarina, pogotovo što su im iste podloge. Naime, pri održavanju tla važno je održavati tlo bez korova, a to se postiže zimskim i prolećnim oranjem te redovnim kultivisanjem kroz godinu.

Đubrenje zavisi od prirodne plodnosti tla, odnosno snabdevanju organskom materijom (humusom) i biogenim elementima (u prvom redu N, P i K te mikroelementima Fe, Z itd.). Poželjno bi bilo svake treće godine dodati organska đubriva, a od mineralnih koristiti NPK 05:20:30, 07:14:21 i sl.

Đubrenje u klasičnom smislu se obavlja u 3-4 navrata i to đubrenje na bazi K i P u jesen, đubrenje azotom neposredno pre cvetanja i posle cvetanja kao i sredinom juna đubrenje hidrokompleks đubrivima. Količine đubriva se postepeno povećavaju sa starošću zasada, zavisno od situacije u prethodnoj godini.

U potpuno intenzivnim zasadima, specijalna mikrođubriva se mogu dodavati fertirigacijom ili lisno.

Danas se koriste vodotopiva đubriva u onim fenofazama kada voćke za njima iskazuju posebnu potrebu.

Navodanjavanje badema

U savremenoj i intenzivnoj proizvodnji nema uzgoja bez navodnjavanja, pri čemu se najčešće koriste dva sistema: kap po kap ili mikro raspršivač. U takvim slučajevima se hraniva dodaju kroz sistem za navodnjavanje te izostaje klasično đubrenje u tri navrata, a hraniva se dodaju prema potrebi voćaka za pojedinim hranivom.

Bademi posebno veliku potrebu za vodom iskazuju krajem juna kada je intenzivno nakupljanje lipida i proteina u semenci badema.

U sušnim letima neophodno je tokom celog leta navodnjavati sa dovoljno količine vode, posebno krajem avgusta kada dolazi do pucanja vučike, a ako nema dovoljno vode, izostaje odvajanje vučike od koštice te imamo dosta suvaraka.

Zaštita badema

Badem je jako osetljiv na bolesti Moniliju, rupičavost lista, zatim na štetočine kao žilogriz, vaši, a valja biti vrlo oprezan prilikom nabavke sadnog materijala, na bezvirusnost te moguće bakterioze.

Ovo su najvažniji agrotehnički zahvati koji se redovno moraju sprovoditi u savremonom uzgoju badema, no u proizvodnji se mogu dogoditi i nepredviđene potrebe za nekim zahvatima, koje onda rešavamo u saradnji sa specijalistima za badem.
Pripremio: Ljubiša Đorđević
Izvor: psss.rs
Foto: pixabay.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede