Tov jaradi moguće organizovati na tri načina

tov jaradi

U tov jaradi se uglavnom uključuju muška grla, ali i ženska ukoliko nisu odabrana za rasplod. 

Tov jaradi zavisno od tržišta može se odvijati u tri kategorije:

  • prva kategorija do telesne mase 8-12 kilograma,
  • druga kategorija 18-20 kilograma i
  • treća kategorija do 30 kilograma telesne mase.

Obroci u tovu jaradi

Ishrana jaradi u tovu može se odvijati :

  1. Tov mlekom je ujedno i najskuplji – dobija se meso najboljeg kvaliteta, svetle boje i sa povoljnom količinom masti. Ovim načinom jarad se tovi do telesne mase 8-12 kilograma kada je i najveća klanična iskorištenost.
  2. Tov jaradi zamenom za mleko – dobija se meso dobrog kvaliteta, slično onom koje se dobija u tovu mlekom.
  3. Tov baziran na davanju krmnih smeša i kvalitetnog sena i to već u drugoj nedelji života. Ovakvim načinom ishrane jarad moraju imati telesnu masu 10 kilograma sa 6 nedelja starosti.

sezoni jarenja

Krmne smeše za tov jaradi

Troškovi ishrane moraju biti što niži, prirast telesne mase mora biti što veći, a kvalitet mesa što bolji. Zato pored adekvatnih krmnih smeša za tov, jaradima treba davati kvalitetnu ali jeftinu voluminoznu hranu. Prednost treba davati paši ali i zelenim hranivima uz dovoljnu količinu krmnih smeša (350-650 grama na dan). Paša i zelena trava ako se jarad tove do 30 kilograma daju se u većoj količini.

Krmne smeše za tov jaradi, ako se daju uz voluminoznu hranu, npr. uz livadsko seno i kukuruznu silažu, treba da sadrže 14 % sirovih proteina. Uz pašu i zelenu travu ili seno lucerke dovoljna je smesa sa 12 % proteina. Pored proteina potrebno je voditi računa na izbalansiranost obroka sa drugim hranivima i vitaminsko-mineralnim dodacima.

Najjeftinije smeše su one napravljene na gazdinstvu od žitarica koje domaćinstvo samo proizvodi uz dodatak proteinskog hraniva koje se najčešće kupuje, a to je sojina sačma. Na ovakav način mora se voditi računa da se zadovolje vitaminsko-mineralne potrebe jaradi u tovu.

Mogu se nabaviti stočne mineralizovane soli za jarad (u obliku cigle ili kolutova) koju jarad moraju imati stalno na raspolaganju. Jarad moraju dobiti injekciono ili dodato u vodu AD3 E vitamine i to odmah nakon jarenja i odbijanja.

Pripremio Dejan Obadović, PSSS

Preporučujemo: Izgled i veličina mlečne žlezde kod koza, 3 tipa vimena

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede