Suncokretova sačma kvalitetno hranivo za domaće životinje

krave u stali

Obezbediti dovoljnu količinu kvalitetne hrane za domaće životinje prioritet je svakog odgovornog stočara. Bez dobro organizovanog hranjenja životinja kvalitetnim hranivima izostaje i ekonomska isplativost stočarske proizvodnje.

O suncokretovoj sačmi u ishrani domaćih životinja saznajemo više od savetodavca Zorana Kozline iz Poljoprivredne stručne službe Srbije.

Kada se govori o upotrebi pojedinih hraniva u ishrani domaćih životinja u našim uslovima, mora se voditi računa o mnogim faktorima.

Osim samog sastava hraniva i prisustva važnih hranljivih materija neophodno je povesti računa o dostupnosti i ekonomskoj isplativosti hraniva.

Suncokretova sačma kvalitetno hranivo

Suncokretova sačma za stočnu upotrebu je jedno takvo hranivo koje se sem svog kvaliteta nameće i drugim pogodnostima.

Jedna od važnih je pogodnost je da se ove godine ona može dobiti u zamenu u uljarama u odnosu 1 : 1,6, (za 1 kg suncokreta se dobija 1,6 kg suncokretove sačme). Kada se uzme u obzir suncokretova relativna otpornost na sušu i mogućnost da se u našim krajevima dobije veoma dobar rod, dobija se niz pogodnosti koje dovode do značajne ekonomske isplativosti ovog hraniva.

Suncokretova sačma za stočnu upotrebu je sporedni proizvod industrije ulja, dobijen ekstrakcijom od delimično oljuštenog semena suncokreta. Boja suncokretove sačme je smeđa do sivo smeđa.

Suncokretova sačma:

  • sadrži 33 % proteina, najviše 12 % vlage, najviše 18 % sirovih vlakana i najviše 8 % pepela.
  • predstavlja mešavinu proteinskog jezgra i ljuske u približnoj srazmeri 60:40 i 65:35. Sadržaj metionina je 14 g/kg, a lizina 20 g/kg. 
  • koristi se u ishrani brojlera, živine, svinja i preživara. Daje značajan rezultat u povećanju prirasta i konverzije u ishrani brojlera.

Kod ishrane prasadi upotreba je limitirana na 5 do 10 % zbog visokog prisustva celuloze, ali suprasnim krmačama u laktaciji upotreba zrna deluje povoljno na mlečnost i uključuje se u ishranu sa 25-30 %.

 Suncokretova sačma i za krave

Suncokretova sačma je veoma dobar izvor proteina i fosfora i može da se koristi praktično bez ograničenja u ishrani krava. Kada se daje odvojeno od ostalih hraniva, može da se desi da je neke krave nerado uzimaju, stoga je najbolje da bude uključena u smešu koncentrata. Sve ovo govori da je ovo hranivo veoma važno i da je za svaku preporuku.    

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede