Izgled i veličina mlečne žlezde kod koza, 3 tipa vimena

mlecna zlezda

Kod koza mlečne žlezde se u većem broju slučajeva počinju razvijati posle prvog pripusta. Maksimalnu količinu mleka daju između 3. i 4. laktacije.

Izgled i veličina mlečne žlezde je najpouzdanija oznaka mlečnosti. Kod koza, mlečna žlezda treba da bude dobro razvijena, bez vidljivih nedostataka, smeštena između zadnjih nogu, dobro povezana sa stomakom. Vime mlečnih koza je prekriveno tankom i nežnom kožom koja je prekrivena dlakom.

Izgled i veličina mlečne žlezde kod koza

Građa i zdravlje mlečne žlezde je najvažniji faktor za proizvodnju i osobine mleka, ističe Robert Širtov DVM sci, savetodavac za stočarstvo PSSS”Vranje”.

Vime kod koze se sastoji od dva odvojena dela koji su anatomski i fiziološki potpuno odvojeni. Nekada se čak toliko razlikukju, da proizvodnja i sekrecija mleka može biti sasvim različita iz svake sise, što nije poželjno.

Kozije vime možemo po izgledu svrstati u kruškoliko, jajoliko i loptasto.

  1. Kruškoliko vime karakteriše koze visoke mlečnosti. Ovaj oblik vimena kod rasnih koza češće izaziva mehaničke povrede i nepodoban je kod standarnih aparata za mašinsku mužu, dok je vrlo pogodan za ručnu mužu.
  2. Drugi tip vimena koji srećemo kod koza je jajoliki – ovalni. Ovaj oblik vimena ima dobro razvijene sise nagnute prema abdomenu, sa kojim je vime dobro povezano. Jajoliki oblik vimena, karakterističan je za alpske koze i vrlo je pogodan za mašinsku mužu.
  3. Loptasti oblik vimena karakterističan je za sanske koze i vrlo je pogodan za mašinsku mužu.

Mlečna žlezda kod koze se u većem broju slučajeva počinje razvijati posle prvog pripusta

Posle prvog jarenja koze proizvedu najmanje mleka. Iz laktacije u laktaciju količina se povećava, a maksimalnu postižu između 3. i 4. laktacije, dodaje savetodavac Širtov. To je u vezi sa razvojem tela životinje, posebno povećanjem mlečne žlezde. Razlika u količini proizvedenog mleka između 1. i 4. laktacije može iznositi i do 40%.

Starost koze odnosno redosled laktacije takođe utiče na količinu proizvedenog mleka. Utvrđeno je da se količina mleka povećava čak i do šeste laktacije, a posle toga počinje da stagnira. Proizvodnja mleka se menja i unutar jedne iste laktacije.

Laktacija počinje jarenjem, a završava se zasušenjem koze. Od dužine laktacije zavisi ukupna količina proizvedenog mleka. Statistički podaci govore da laktacija kod koza traje između 200 i 300 dana. Za mlečne koze poželjno je da laktacija traje što duže, ali ne duže od 305 dana. Količina ojarene jaradi utiče na proizvodnju mleka, tako da koze sa većom količinom jaradi imaju dužu laktaciju i veću količinu mleka.

Preporučujemo i temu o mlečnoj kozi Murciana Granadina

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede