Farma muznih krava – Šta je važno znati na početku

krave jeduuu

Farma muznih krava je organizovana celina za uspešan odgoj životinja. Organizovanje farme podrazumeva zadovoljenje zahteva krava u duhu dobre poljoprivredne prakse.

Treba imati na umu da će krave veliki deo svog životnog veka provesti na farmi, te da su dobro postavljeni temelji u organizaciji proizvodnje put ka uspehu.

Stočartvo je veoma zahtevan posao, ali može biti i veoma isplativ. Kao i u svakom poslu, tako i u
stočarstvu, potrebno je planiranje i naravno resursi.

Za početak najidealnije bi bilo da farmer ima sopstveno zemljište, po mogućstvu na kome su dostupni voda i struja, određeni objekti. Ovim su značajno smanjeni troškovi na startu organizacije proizvodnje.

Naravno, zemljište treba da ispunjava određene uslove: da ude zadovoljavajućeg kvaliteta i veličine i da bude okruženo putnom infrastrukturom.

Objekti na farmi muznih krava

Glavni objekti na farmama ukoliko želite da gajite goveda – muzne krave su štale.

Veličina objekta će zavisiti od planiranog broja grla.

Štale moraju imati dovoljno svetlosti, svežeg vazduha, adekvatnu temperaturu, odgovarajuću vlažnost vazduha, dovoljno prostrane i suve prostore za ležanje, sistem za lako odstranjivanje đubreta, prostor gde će se dostavljati hrana.

Potrebno je napraviti štalu bez tavanice, visine na najnižem delu 2,5 metra, a na najvišem 4 metra.

Ulaz u objekat mora biti dovoljno širok da tratkor i miks prikolica mogu da se kreću bez teškoća.

Hodnik za hranjene mora biti u srednjem delu, slobodan, kako bi se hrana koja ispadne iz jasli na najlakši mogući način vratila.

Veoma je važno da krave imaju uvek dovoljno sveže i čiste vode za napoj. Kao dobar način izgradnje objekata se pokazao i poluotvoreni sistem. To podrazumeva da je jedna cela strana objekta otvorena, a koju zimi zatvaramo balama sena.

Ovaj sistem se pokazao kao dobar, jer krave vole što prirodnije uslove. Tada su zdravije i dugovečnije. Ovakav način gradnje štale omogućava uštedu domaćinu.

Na farmi je potrebno obezbediti i pomoćne objekte za odlaganje stočne hrane, opremu i
mehanizaciju, kao i ostave za skladištenje i preradu mleka, čuvanje mlečnih proizvoda i dr.

Oprema

Oprema potrebna za farmu muznih krava je oprema za hranjenje, vodu i održavanje higijene, oprema za mužu, čuvanje i preradu mleka. Podjednako važna je i ostala mehanizacija za pripremu i proizvodnju stočne hrane.

Farma muznih krava uz odgovarajuću rasu

Izabrati odgovarajuću rasu

Dve rase mlečnih krava odgovaraju potrebama proizvođača mleka. To su holštajn-frizijska i simentalska rasa.

Holštajn-frizijska rasa

Ovo je vodeća mlečna rasa u svetu. Prozvodni kapacitet je između 8.000 i 10.000 litara mleka godišnje. Ukoliko su uslovi odgoja povoljni i klima toplija mogu davati i veću količinu mleka u toku godine.

Podrazumeva se dobra nega, povoljan smeštaj i kvalitetna hrana,. Ukoliko nemaju optimalne uslove podložnije su bolestima, a mogu biti i neplodne.

Snažne su konstitucije. Težina mlade krave je oko 650 kg, a odrasle životinje oko 750 kg. Imaju dobro razvijeno vime, a kod 95 % krava je u obliku posude.

Simentalska rasa

Ova rasa pripada grupi goveda kombinovanih proizvodnih svojstava, što znači da se podjednako
mogu gajiti i za proizvodnju mesa i za proizvodnju mleka. Najzastupljenija je rasa goveda u Srbiji.

Ima odličan genetski potencijal za unapređenje kombinovanh osobina. Spada u krupnije rase goveda.

Poseduju odlične sposobnosti aklimatizacije, te je s toga rasprostranjena svuda po svetu.

Proizvodni kapacitet je do 8.000 litara mleka godišnje.

Težina krava je od 550 kg do 750 kg, a visina grebena od 125 cm do 150 cm.

Tovne sposobnosti su visoke, dnevni prirast u tovu mlade junadi je do 450 kg, meso je veoma dobrog kvaliteta.

Pripremila: Svetlana Stanković Avakumović

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede