Fito farmacija

LG Seeds

Članak Označen ‘goveda’

krave farma

Za stočare konkursi za povoljne kredite

Za stočare povoljni krediti Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, kamata 1,5 odsto.

Konkursi koje je objavio Pokrajinski sekretarijat za razvoj poljoprivrede odnose se na dodelu kredita za nabavku:

  • kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2019. godini,  
  • kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2019. godini
  • opreme za stočarske farme u 2019. godini.

Konkursi su otvoreno do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

– maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 3.000 evra,

– rok otplate 15 meseci,

– korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita

Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza, svinja.

Sredstva će se pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

– maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

– rok otplate 24 meseca,

– grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

– otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Konkurs za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme 

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

– maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

– grejs period u trajanju 6 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

– rok otplate 60 meseci,

– otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

Krediti će biti realizovani tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita registrovanom dobavljaču, odnosno izdavaocu predračuna koje bude odabrao učesnik konkursa. 

Krediti će se odobravati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa, informacije o potrebnoj dokumentaciji i prijavu moguće je preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Sistem otkivanja hromosti u ranoj fazi kod goveda

Hromost nekog stada košta mnogo, posebno ako nije na vreme procenjena. 

Zato je neophodno da posmatramo svoje krave, jer kretanje otkriva hromost. 

Neki farmeri ne obraćaju dovoljno pažnje na hrome krave u svom mlečnom stadu. 

Posmatranjem kretanja krave može se uočiti hromost životinje u početnom stanju, podseća Branislav Stepanov dipl. inženjer stočarstva.

Sistem za procenu kretanja mlečnih goveda

Studije mlečnih stada u Minesoti i Viskonsinu su pokazale da „istraživač“ identifikuje 2,5 puta više hromih krava od farmera, a trenirani „posmatrač“ čak 4 puta više hromih krava od samog farmera.

Na osnovu toga je i stvoren Sistem za procenu kretanja mlečnih goveda.

Rezultati kretanja su bili u rangu od 1 do 5 (5 – teško hroma).

Sistem je veoma koristan za otkrivanje povrede papaka u ranoj fazi.

Životinja se posmatra na ravnoj, suvoj površini.

1. Normalno – Krava stoji i kreće se normalno. Sva stopala (papci) dobro prijanjaju na tlo.

2. Srednje hrom – Krava stoji sa pravim zadnjim nogama, ali krivi zadnje noge kada hoda. Hod joj je normalan.

3. Umereno hrom – Krava stoji i kreće se sa savijenim zadnjim nogama. Kratki koraci jedne ili više nogu.

4. Hrom – Savijene zadnje noge dok stoji i kada se kreće. Jednu ili više nogu čuva, ili se delimično oslanja na nju.

5. Teško hrom – Savijene zadnje noge, odbija da nosi težinu na oboleloj nozi. Odbija da ustane i ima velikih problema pri pokretanju iz ležećeg položaja.

Hromost je skoro neprimetna na rezultate kretanja 1 do 3 i obično se otkrije kad dostigne fazu 4 i 5. Čak i tada mnogi propuste da registruju problem, kaže Stepanov. 

Hromost u fazi 4 utiče na smanjenje proizvodnje mleka do 17 %, a u fazi 5 proizvodnja mleka može biti manja za čak 36 %.

Pored smanjene proizvodnje mleka dolazi i do reproduktivnih problema.

Primena ovog sistema otkivanja hromosti u ranoj fazi može da bude korisno oruđe da se proceni hromost i potreba za ispravnom korekcijom papaka.

 

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

Dan dobavljača – Agrobiznis 2019 u Novom Sadu

Dan dobavljača - Agrobiznis 2019, u organizaciji Razvojne agencije Vojvodine 9. aprila. Događaj će okupiti domaće kompanije, strane investitore koji ...
Detaljnije