Za stočare konkursi za povoljne kredite

Za stočare povoljni krediti Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, kamata 1,5 odsto. Konkursi koje je objavio Pokrajinski sekretarijat za razvoj poljoprivrede odnose se na dodelu kredita za nabavku: kvalitetne teladi…

1 Comment
Close Menu