Savet agronoma: Tretman semena pre setve

semena

Za tretman semena soje primenjuju se mikorbiološki inokulanti koji sadrže azotofiksatore.

Bližimo se glavnoj operaciji u ratarstvu, setvi useva. Pored dobre agrotehnike, poštovanja plodoreda kao i optimalnih uslova za setvu, vrlo bitan faktor za dobru proizvodnju je energija klijanja semena.

Od energije semena zavisi kljijanje i nicanje biljaka. Neuravnoteženo klijanje se odražava na loš skop useva, što će usloviti umanjen prinos.

Agrounik nudi rešenje kada su u pitanju energije kod semena, Slavol S biostimulator za tretman rataskih i povrtarskih biljka.

Slavol S sadrži Auksin (indol-3-sirćetnu kiselinu IAA) koji je produkt metabolizma bakterija koje pospešuju rast biljaka. Nanošenjem Slavola S na površinu semena u optimalnim koncentracijama, povećava se koncentracija auksina pri klijanju i nicanju semena, usled čega biljke imaju jači i izduženiji korenov sistem.

Ujednačeno nicanje biljaka je važno zbog prinosa i olakšane primene agrotehničkih mera jer su sve biljke u istoj fenofazi. Jači korenov sistem ima veću moć usvajanja hranljivih elemanta iz zemljišta, to sve rezultira boljom ishranom biljaka.

Primena: 250 ml Slavol S + 250-500 ml vode za hektarsku normu semena.

Inokulacija semena

Soja kao druga ratarska kultura na našim poljima, pored energije semena ima još jednu specifičnost, kao i sve leguminoze. Specifičnost kod soje su kvržične bakterije na korenovom sistemu koje su ključne za prevođenje azota u oblik koji je koristan za biljke, a samim tim i za prinos.

Inokulacija semena: neophodno je pred setvu uraditi tretman (inokulacija) semena azotofiksatorima. Azotofiksatori su kvržične bakterije koje žive na korenu u simbiozi sa sojom i snabdevaju biljke soje dovoljnom količinom azota tokom vegetacije.

Savet agronoma

Za tretman semena soje primenjuju se mikorbiološki inokulanti koji sadrže azotofiksatore.

  • Rizol za soju – tečni inokulant (3-4 meseca pre setve se može uraditi tretman semena), 200 ml se pomeša sa vodom i nanese na 100 kg semena soje
  • Slavol za soju – tresetni inokulant, tretman semena se radi neposredno pre same setve, sadržaj kesice se pomeša sa vodom i nanese na 100 kg semena soje.

Potražite u poljoprivredim apotekama i zadrugama. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije u vezi primene proizvoda i agrotehnike, možete kontaktirati našu stručnu službu putem linka https://agrounik.rs/kontakt/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede