Sorte krompira za industriju (čips, pomfrit, pire)

krompir

Industrijske sorte krompira za odgovarajuću namenu

Dosadašnja podela krompira samo na „crvene i bele“ treba da se promeni te da krompir kao nezaobilazna namirnica dobije mesto koje mu pripada, odnosno da se gaji krompir kao namenski proizvod.

Izbor sorte je jedan od najvažnijih parametara za uspešnu proizvodnju. Sorte za ranu proizvodnju moraju biti kratke vegetacije, sa ranim zametanjem krtola. Od važnosti su: tolerantnost na visoke temperature, na oscilacije u snabdevanju vodom, rezistentnost i tolerantnost na plamenjaču kao i na visoke temperature u vreme formiranja krtola.

Krompir koji se koristi za industrijsku preradu treba da ima krtole koje odgovaraju nameni (čips, pomfrit, pire itd.) Krtole moraju biti ujednačene po veličini, sa visokim sadržajem suve materije i niskim sadržajem šećera. Prednost dati tolerantnim i otpornim sortama.

Parametri za izbor sorte su: dužina vegetacije, udaljenost tržišta, klimatski i zemljišni uslovi.

Industrijske sorte krompira

• Arosa – Vrlo rana sorta, odlična za pomfrit
• Atlantic – Srednje rana, sorta za čips
• Chieftain – Srednje rana, sorta za pomfrit i čips
• Bintije – Srednje rana, sorta za pomfrit
• Caruso – Srednje rana, sorta za čips
• Opal – Srednje rana, sorta za čips
• Panda – Srednje kasna-kasna, odlična za čips itd…

Ovo su samo neke od sorata za industrijsku preradu koje se nalaze na našem tržištu. Za uspešno gajenje i postizanje visokih prinosa najznačajnija su dva klimatska faktora: voda i temperatura. Visina prinosa ne zavisi samo od količine već i od rasporeda padavina u toku vegetacijskog perioda. Pored uticaja na prinos voda utiče i na broj krtola, krupnoću i na njihov kvalitet. Ujednačeni raspored padavina je najpovoljniji jer se tada dobija veći broj podudarnih krtola, sa najvećim učešćem tržišnih krtola i najbolji finansijski efekat.

Dip. inž. poljoprivrede Borko Ivanović

PSSS Čačak

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede