Proizvodnja mladog krompira u zaštićenom prostoru

krompir ostecenje od mraza

Proizvodnja mladog krompira uz korišćenje zdravog bezvirusnog sadnog materijala i poštovanje plodoreda.

Na području RC Šabac, usevi ranih sorti krompira koji se gaje u zaštićenom prostoru, nalaze se u različitim fazama razvoja u zavisnosti od vremena setve: tri i više listova na glavnoj stabljici do 30% biljaka zatvara redove (BBCH 13-33).

Vizuelnim pregledom useva mladog krompira na lokalitetima Vukošić, Zablaće, Cerovac i Lojanice uočena su oštećenja na nadzemnim delovima biljke koja su nastala kao posledica niskih temperatura u predhodnom periodu. Na pojedinim mestima je došlo i do potpunog izmrzavanja tek poniklih biljaka, pa je usledila ponovna setva.

Nadzemna lisna masa može da podnese temperature od -1 °C do -1,5 °C u kratkom vremenskom periodu, a temperture koje su niže od -2 °C u dužem vremenskom periodu mogu da izazovu oštećenja na biljkama.

Na automatskoj meteorološkoj stanici koja je postavljena na otvorenom prostoru i koja je najbliža pregledanim lokalitetima zabeležene su minimalne temperature  od – 8 °C.

Proizvodnju mladog krompira treba bazirati na preventivnim merama koje podrazumevaju korišćenje zdravog bezvirusnog sadnog materijalapoštovanje plodoreda.

Pošto je proizvodnja mladog krompira profitabilna, veoma je važno izaći na tržište što ranije. Zato se sa setvom u zaštićenom prostoru kreće u trećoj dekadi januara.  Na temperaturama od  7 °C do 10 °C, nicanje traje oko 30 do 35 dana.

Tada treba sprovesti i prvo zagrtanje, kao i sledeće kada su biljke od 5 cm do 10 cm visine. Kod proizvodnje ranog krompira redovna agrotehnička mera je i navodnjavanje. Biljke u vreme nicanja imaju male zahteve za vodom, ali u vreme formiranja nadzemne mase zalivne norme se kreću od 30 mm do 40 mm.

U cilju zaštite poniklih biljaka od mrazeva koriste se agrotekstilne folije za prekrivanje useva.

Hemijske mere zaštite kod proizvodnje mladog krompira se ne preporučuju.

Izvor: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede