Proizvodnja zdravog rasada lubenice i dinje – neophodni optimalni uslovi

lubenica watermelon

Da li će proizvodnja povrća biti uspešna ili ne zavisi od kvaliteta rasada. Samo dobro odnegovan rasad omogućava brz i ujednačen prijem.

Kako proizvesti kvalitetan rasad lubenice i dinje? O tome više u tekstu koji je pripremila dipl. inž. Neđeljka Jekić iz PSS Ruma.

Proizvodnja rasada lubenice i dinje

Dobro odnegovan rasad lubenice starosti 35 dana treba da poseduje dobro razvijen korenov sistem, potpuno formiranih 6-8 pravih listova, da je kratak, snažnog i debelog stabla. 

Rana proizvodnja lubenica i dinja kao toploljubivih biljaka u našim proizvodnim uslovima obavezno uključuje proizvodnju rasada. Na taj način se skraćuje potrebno vreme za rast biljke na otvorenom polju.

Pod pojmom rasad podrazumevamo biljku u fazi kada ima od 4 do 10 stalnih listova koja je proizvedena u zastićenom prostoru.

Potrebno je proizvoditi rasad po najvišim standardima kako u pogledu fitosanitarne ispravnosti tako i po biološkim osobinama i fiziološkom stanju. Greške koje nastanu u proizvodnji rasada gotovo da ne mogu da se isprave u kasnijim fazama, bez obzira na sav trud i sva materijalna sredstva uložena u proces proizvodnje.

Optimalni uslovi za proizvodnju rasada lubenice i dinje

Uspešna rana proizvodnja lubenice i dinje podrazumeva proizvodnju zdravog rasada dobre kondicije što postižemo obezbeđivanjem optimalnih uslovi za rast i razvoj.

Svetlost  

Jačina svetlosti i dužina trajanja svetlosti (dužina dana) je od izuzetne važnosti zbog neposrednog uticaja na ranostasnost i prinos. Nedostatak svetlosti može dovesti do izduživanja rasada.

Ukoliko ne postoji mogućnost dopunskog osvetljenja treba smanjiti broj biljaka postavljenih na metar kvadratni kako bi svaka od biljaka što efikasnije koristila svetlost, najloni moraju biti čisti, da nema objekata koji zasenjuju plastenik.

Temperatura

Optimalne temperature vazduha zavise od biljne vrste i fenofaze razvoja biljaka. Optimalna temperatura za proizvodnju rasada je 25 ⁰C dok je minimalna 14 ⁰C, a maksimalna 35 ⁰C.

U fazi nicanja optimalne temperature treba da je u intervalu 23-26 °C.

Neposredno po nicanju lubenice optimalna temperatura u trajanju od 7 do 10 dana treba da je 17-20 ⁰C, a noćna 14-16 ⁰C.

U vreme intenzivnog porasta rasada lubenice dnevne temperature treba da budu 22-26 ⁰C, a noćna 16-18 ⁰C.

Relativna vlažnost vazduha

U plastenicima je relativna vlažnost vazduha visoka i zbog toga dolazi do izduživanja rasada lubenica što je jako loše jer takve biljke su osetljivije na biljne patogene i uticaj vetrova koji u vreme iznošenja istog znaju biti veoma jaki.

Vlažnost utiče na razvoj patogena i pojavu bolesti i zato je neophodno da objekat ima dobro provetravanje kako bi se regulisala vlažnost vazduha. Vlažnost je potrebno održavati u granicama od 75-85 % što se postiže provetravanjem, a najbolje u jutarnjim časovima.

Voda

Za zalivanje lubenica u rasadu idealna je tempratura vode oko 25 ⁰C, ali u praksi to je teško ostvariti pa zato treba paziti da temperatura vode za zalivanje ne bude niža od 18 ⁰C.

Voda za zalivanje ne bi trebalo da sadrži hlor.

Norme zalivanja rasada lubenice treba da se kreće od 5 do 10 litara po kvadratu. Norme i vreme zalivanja uskladiti sa temperaturom. Najbolje je zalivati hranljivim rastvorom čime se podstiče ujedno i razvoj biljaka.

Supstrat

Važan faktor u gajenju lubenica je supstrat i on mora da zadovolji uslove u pogledu fizičkih, hemijskih i bioloških osobina, što znači da mora biti lak, plodan, rastresit da ima veliku moć upijanja vode, da bude topao takođe je bitno i da je dezinfikovan da u sebi ne sadrži patogene kao i semena korova…

Dezinfekcija

Objekat, čaše, kese, kontejneri i alatke sa kojima radimo je neophodno pred proizvodnju rasada lubenica pregledati i dezinfikovati.

Vreme setve

Vreme setve lubenica zavisi od planiranog vremena rasađivanja zato što starost rasada ne bi trebalo da je veća od 35 dana, kao ni mlađa od 25 dana. Kod planiranja vremena setve uzeti u obzir dužinu proizvodnje rasada i tako početi sa setvom maksimalno 35 dana pre očekivanog rasađivanja.

Dubina setve je od oko 2 do 3 cm i to može i suvo seme kao i naklijalo.

Prihranjivanje

Prihranjivanje lubenica početi od formiranja prvog stalnog lista i to najbolje raditi zalivanjem hranljivim rastvorom.

Folijarno prihranjivanje u početnim fazama proizvodnje rasada nije preporučljivo, kako bi se sprečilo preterano izduživanje hipokotilarnog dela, ili pak nastanak ožegotina usled grešaka u koncentraciji.

Zaštitu rasada početi sa sejanjem lubenica kada supstrat zalivamo sa rastvorom propamokarba 0,25 % ,4 l/ha, a ostali tretmani prema potrebi.

Desetak dana pred rasađivanje početi sa kaljenjem kada se vrši postepeno prilagođavanje uslovima spoljašnje sredine.

Nega

Od pravilne nege zavisi kvalitet rasada lubenice, a obzirom da je rasad najvažniji faktor u proizvodnji lubenica znači utiče na formiranje prinosa. Ako su osnovni parametri u suvišku ili deficitu to može dovesti do ozbiljnih poremećaja u razvoju rasada.

Foto: pixabay.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede