Osnovni i dopunski elementi analize vode

elementi analize vode

Osnovni elementi analize vode (pH vrednost vode –važna zbog usvajanja hraniva)

Većina useva najlakše usvaja hraniva kada je pH vrednost vode između 6-6,5 (sem borovnice). Vode kod nas su obično tvrde i alkalne i u slučaju visoke alkalnosti, pogotovo u kombinaciji sa visokim pH zemljišta, neophodno je dodavati kiseline kako bi se oborila pH vrednost. Vrsta i količina kiseline određuje se na osnovu sadržaja bikarbonata u vodi.

Elementi analize vode

EC ili elektroprovodljivost se meri u mS ili mikroS (1 mS = 1.000 mikroS) i merena vrednost govori o sadržaju soli u vodi. Voda bez soli ne provodi struju. Dodavanjem i povećanjem soli povećava se EC (elektroprovodljivost). Đubriva su takođe soli i dodavanjem đubriva povećava se EC. Razlika izmerene EC vrednosti rastvora (sa đubrivom) i vode pokazuje uticaj đubriva.

CaO – kalcijum spada u grupu sekundarnih makroelemenata i biljke ga troše u velikim količinama. Vode u Srbiji obično sadrže dosta Ca, a u mnogim slučajevima i dovoljno. Nedostatak se nadoknađuje đubrivima. Rezultati analiza obično se izražavaju u mernoj jedinici ppm (part per milion), što u praksi znači g/1.000 litara ili mg/l. Za dosta useva i načina uzgoja potrebno je 110-120 ppm CaO. Ukoliko je u analizi navedena količina Ca, da bi se pretvorilo u CaO treba pomnožiti sa koeficijentom 1.3992 (npr. 50 ppm Ca = 69.96 ppm CaO).

MgO – magnezijum takođe spada u grupu sekundarnih makroelemenata i biljke ga dosta troše. Potrebe biljaka za MgO obično se kreću u opsegu od 40-50 ppm (1 ppm Mg = 1.658 ppm MgO). Manjak se nadoknađuje đubrivima.

HCO3(-) – bikarbonati nam govore o tvrdoći vode i sadržaj se izražava u ppm. Na osnovu sadržaja bikarbonata određuje se potrebna količina kiselina za obaranje pH.

Na – natrijum je u povećanoj količini veoma štetan elemenat i najčešći je uzrok zaslanjenosti zemljišta. U slučaju da se proizvodi u zaslanjenim zemljištima i sa lošom vodom, mogu se očekivati smanjeni prinosi, kao i problemi u proizvodnji.

Cl – hlor je u većoj količini takođe štetan, ali je proizvodnja u uslovima viška Cl daleko lakša nego u slučaju viška Na. Za oba elementa granične vrednosti iznad kojih se očekuju problemi su 50-70 ppm.

NO3-N – u pojedinim regionima ima dosta nitrata u vodi pa i njih treba uzeti u obzir.

K – kalijum nije čest u vodi

Dopunski elementi analize vode

Dopunski elementi pružaju dodatnu sliku o vodi i mogu biti od značaja. To su: B, Mn, Zn, Fe, Cu, SO4 2(-), NH4-N, Mo, P.

Bor je specifičan element i ukoliko ga ima previše može da deluje toksično na usev, gvožđe može da dovede do zapušavanja sistema navodnjavanja i slično.

Šta je Program prihrane useva?

Program prihrane useva podrazumeva da se napravi takva smeša makro i mikroelemenata (đubriva) da zadovolji potrebe biljke i omogući lagano usvajanje hraniva (optimalni pH i EC rastvora). Za proizvodnju u zemljištu, uz analizu vode, poželjno je imati analizu zemljišta.

Pripremila: Nada Lazović Đoković

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede