„Opasulji se“ – Potražimo pasuljevog žiška

slika 2 rotated e1615831347502

Opasulji se“ je projekat građanske nauke.

Ove godine Centar za promociju nauke i program „Pokreni se za nauku“ su finansijski podržali projekat građanske nauke „Opasulji se“ koji ima za cilj da uz pomoć građana sakupi jedinke pasuljevog žiška sa što više različitih lokacija u Srbiji.

Ovaj poduhvat je važan zarad utvrđivanja rasprostranjenosti ove štetne vrste i analize genetičke varijabilnosti njenih populacija.

Zašto nam treba građanska nauka?

Građanska nauka (engl. citizen science) predstavlja aktivno uključivanje javnosti u prikupljanje podataka, njihovu analizu i interpretaciju u saradnji sa naučnicima, koje rezultira odgovorom na neko istraživačko pitanje.

Angažovanjem u naučnom istraživanju građani se upoznaju sa metodologijom naučnog rada čime se podiže nivo naučne pismenosti i ostvaruje dvosmerna razmena informacija i potreba između javnosti i akademske zajednice.

Dodatno, učestvovanjem u naučnom procesu građani mogu tražiti odgovore na pitanja od značaja za lokalnu zajednicu (npr. kvalitet vazduha ili vode), uključiti se u proces demokratizacije nauke i decentralizacije promocije nauke.

Imajući u vidu da naučna istraživanja imaju ograničena finansijska sredstva i broj naučnika u timovima, prednost koju građanska nauka pruža nauci jeste jeftino, brzo i precizno prikupljanje velikog broja podataka sa šireg geografskog prostora.

U projektu koji će trajati naredne tri godine, mogu da učestvuju svi zaljubljenici u biologiju, bez obzira na uzrast.

Potražimo pasuljevog žiška

slika 1

 

Građani koji među zrnima neprskanog pasulja iz bašte ili sa pijace uoče žiške, treba da kontaktiraju na info@opasuljise.rs ili na 011/2078376 kako bi dogovorili preuzimanje zaraženog pasulja i žižaka u njemu.

Na mapi koja se nalazi na sajtu www.opasuljise.rs stručnjaci će upisivati lokacije sa kojih je prikupljen zaraženi pasulj i vršiti genetičku analizu populacije žižaka sa tih lokaliteta. Ove informacije neophodne su za bolje razumevanje biodiverziteta ove štetne vrste, kao i za razvoj nove metode biokontrole koja se naziva „tehnika trojanskih ženki“, objašnjava član tima „Opasulji se“ projekta Mirko Đorđević.

Svima koji su zainteresovani da učestvuju u projektu biće poslat neophodan materijal (koverta koja sadrži plastičnu tubicu sa 1 ml 96 % alkohola i promotivni materijal).

Tim „Opasulji se“ projekta koji je sastavljen od mladih stručnjaka zaposlenih na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu poziva sve zainteresovane da se priključe projektu građanske nauke.

Više informacija o projektu pročitajte na internet stranici projekta www.opasuljise.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede