Zaključci sa savetovanja "Savremeni trendovi u zdravstvenoj zaštiti pčela i kontroli meda"

pcelari braca

Na osnovu izloženih referata doneti su zaključci.

Savetovanje “Savremeni trendovi u zdravstvenoj zaštiti pčela i kontroli meda“ održano je 6. decembra 2018. godine u organizaciji Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije.

Na predavanjima, koja su odžana pomenutog dana, bilo je prisutno 200 učesnika – predstavnika SPOS, pčelarskih udruženja, pčelara, predstavnika veterinarske inspekcije Uprave za veterinu i naučnih radnika, kojima je oblast interesovanja i istraživanja tema savetovanja.

Savetovanje je imalo dve celine – prvu posvećenu proizvodnji meda i kontroli kvaliteta meda, a drugu zdravstvenoj zaštiti pčela.

Predavanja su održali dr med. Rodoljub Živadinović predsednik SPOS-a, prof dr Narcisa Mederle sa Fakulteta veterinarske medicine u Temišvaru – Rumunija,  prof dr Nada Plavša sa  Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu,  dr Aleksandra Tasić i dr Ivan Pavlović iz Naučnog instituta za veterinarstvo Srbijije i mast. Slobodan Dolašević iz Pčelarska grupa Golden Bee Doo, Beograd.

Na osnovu izloženih referata nameću se sledeći zaključci sa savetovanja:

– Potrebno je redovno  kontrolisati kvalitet meda i drugih proizvoda od pčela u osposobljenim akreditovanim laboratorijama, koje za ispitivanja koriste akreditovane metode po SRPS ISO/IEC 17025 standardu. Parametri kontrole kvaliteta meda su u Republici Srbiji propisani Pravilnikom o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela (Sl.glasnik RS, br. 101/15), a usklađeni sa Evropskom direktivom za kontrolu meda 001/110 / EC i Codex Alimentarius standardom, koji su se pokazali kao odlični pokazatelji kvaliteta meda.

– Neophodna je kontrola kvaliteta meda kod proizvođača koji proizvode više od 2 tone meda na godišnjem nivou. Analiza uzoraka meda nakon uzorkovanja metodom slobodnog uzorka potrebno je spovesti najmanje jedanput godišnje na mestu proizvodnje.

– Kontrola kvaliteta meda se mora redovno sprovoditi na svim prodajnim mestima, pre svega  u trgovinskim lancima i izložbenim štandovima.

– Pravilnik o kvalitetu meda i drugih proizvoda od pčela se mora u potpunosti sprovoditi, a takođe mora se i kotrolisati med koji se uvozi iz drugih zemalja u Srbiju.

– Neophodno je ponovo uvesti kao obaveznu prolećnu i jesenju zdravstvenu kontrolu pčelinjih društava na bolesti: američku kugu pčelinjeg legla, varozu i nozemozu.

– Potrebno je uvesti prolećnu zdravstvenu kontrolu pčelinjih društava na etinozu i akarozu.

– Potrebno je izvršiti ispitivanje prevalence prisustva virusnih bolesti pčela na teritoriji Srbije.

Izvor: nivs.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede