Leta su slika košnice i pokazuju stanje u njoj

pcele na poletaljci braon kosnica

Za pčelare je veoma važno da znaju da čitaju stanje košnica i sa leta. Evo nekih pokazatelja koji ukazuju na stanje i potrebne intervencije pčelara u košnici.

Na letu se može “snimiti” klinička slika košnice, pčele šalju signale na invadiranost varoom, američku trulež, voskov moljac, probleme s maticom… Stari i iskusni pčelari praktikuju i govore da kada dolaze na pčelinjak prvo pogledaju leta, jer leta su slika košnice. Tek nakon te analize pristupaju pregledu košnica. Zato je za pčelare veoma važno da znaju čitati stanje košnice sa leta. Evo nekih saveta…

Jutarnja kontrola leta

Rano ujutro pre izleta pčela na letu se može čitati zdravstveno stanje košnica i to tako da se vidi vapnenasto leglo, voskov moljac, invadiranost košnice varoom.

Ako su na poletaljki ujutro prisutni sivo-beli grumeni – to je siguran znak da je košnica zaražena vapnenastim leglom. Ako su ujutro na poletaljki izvučeni napolje crvići i paučaste nakupine sa mrvicama saća i crnim izmetom voskovog moljca – to je signal da je prisutan voskov moljac. Na poletaljki rano ujutro moguće je videti invadirane mlade pčele bez krila i izgriženog tela bele lutke pčele. To je siguran znak da je košnica zaražena varoom. Pčelar treba intervenisati u smislu kontrole i suzbijanja varoe.

Večernja kontrola leta

Čulom mirisa kontroliše se unos nektara i koja je paša. Isto tako može se kontrolisati i miris na tutkalo. Ako se oseti miris na tutkalo – to je znak da je košnica zaražena američkom gnjiloćom (trulež).

Pčelar treba hitno da interveniše. Tu košnicu samu i zasebno pregledati ranim jutrom. Ako su prisutni poznati simptomi američke truleži, tu košnicu je potrebno što prije maknuti sa pčelinjaka, a pozvati stručnjaka da se uzmu uzorci za potvrdu dijagnoze. Takvu košnicu najbolje je uništiti, pčele sumporom ugušiti, a svo i saće i med uništiti spaljivanjem.

Pogled na leto oko podneva

U vremenu od 10 do 14 sati na letu su intenzivnije radnje pčela, tako kad matica izađe na oplodnju za njom krene i jedan deo pratilja. Deo pčela se postavi na leto i intenzivno maše krilima, a iz zadaka ispuštaju feromon koji pokazuje matici kuda se mora vratiti. Treba znati da je u doba parenja i na drugim košnicama pojačan let, naročito trutova.

Praćenje novog roja preko leta

Kada pčele po letu i čelu košnice tumaraju (kao da nešto traže) – ta košnica ima problem s maticom. Možda se nije vratila s parenja ili je možda stradala u pregledu košnice. Tu košnicu obavezno treba pregledati i utvrditi da li je u pitanju “bezmatak” i kako matica zaleže.

Praćenje novog roja ili nukleusa preko leta vrši se tako da se u vreme izleta pčela na pašu prati da li pčela unosi pelud i koliko. Kada se u roju matica počne zanositi leglo, tada pčele počinju intenzivno unositi pelud i nektar jer joj je matica zanela i treba za prihranu mladih pčela.

Ako roj prvar ne počinje nakon 6 dana unositi pelud, tada nije nešto uredu sa maticom ili nije “prvar”, već mlada matica onda počinje za 8 do 10 dana unositi pelud. Ako ni tada, treba obavezno potražiti maticu u košnici. Ako se matica ne može naći i nema zalijeganja, tada se dodaje okvir s mladim leglom. Ako nema matice tada pčela izvlači matičnjak za tri dana sigurno. To je znak da je roj ili nukleus postao bezmatak.

Dnevna kontrola zimi i u proljeće

Ako je leto pokakano i čelo košnice smeđim izmetom boje čokolade – to je siguran znak nozemoze. Pčelu treba prihraniti bagremovim medom i dati joj lekove. Ako su i okviri pokakani, najbolje je društvo rasformirati, saće otopiti, košnicu opaliti bremenom, odnosno plamenom, a okvire dobro iskuvati.

Dnevna kontrola u bespašnom periodu i u proljeće

Ako se u proljeće na letu vide mrvice voska i meda, i ako je intenziviran promet pčela u košnicu i iz košnice – u pitanju je grabež. Pčelinje društvo je poginulo; ili je bezmatak, ili je toliko slabo da se ne može braniti.
Očito je da je pčelar nekim svojim aktivnostima izazvao grabež.

Takođe, i u bespašnom razdoblju može doći do grabeži. Ili pčelar predugo drži okvire izložene vani i tako navuče tuđicu, ili je pak društvo bezmatak pa ga ostale pčele pljačkaju. Isti su simptomi na letu, mrvice voska, leto je lepljivo, prisutan promet pčela. Pčelar treba intervenirati tako da ukloni tu košnicu, a na njeno mesto treba postaviti čistu košnicu sa satnim osnovama. Tada će se pčela primiriti shvativši da je hrane nestalo. Ako se ne reaguje, pčele će krenuti na sledeću košnicu u grabež.

(Arhiva BH pčelar magazina)

Izvor: www.bhpcelar.com

Preporučujemo: Naučnici stvaraju super pčelu otpornu na zimu, viruse, varou

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede