Zaštita šljiva od prouzrokovača gljivičnih oboljenja i pagusenica šljivinih osa

zastita sljiva

Zaštita šljiva: Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača

U regionu Bačke Topole zasadi šljiva se nalaze  u zavisnosti od sortimenta u različitim fazama cvetanja, od punog cvetanja, do kraj cvetanja sve latice opale (BBCH 65-69). Za region Bačke Topole prognozirane su padavine od utorka. U zavisnosti od faze razvoja šljiva preporučuju se sledeće mere zaštite od štetnih organizama:

Zasadi u cvetanju

Tokom cvetanja i u vlažnim uslovima koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica (Monilinia laxa). Hemijske mere zaštite se preporučuju pred najavljene padavine, u cilju sprečavanja infekcije cvetova šljive navedenim patogenom, primenom nekog od registrovanih fungicida:

  • Ciprodex u koncentraciji 0,05%, Chorus 50WG u količini 03-0,5 kg/ha, Neon 0,5 l/ha, Diverto 0,5-0,75 l/ha (ciprodinil) MBT 2 ili,
  • Signum, Attica, Luminis (boskalid + piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha MBT 3. ili,
  • Lira, Akord WG MBT 3 , Folicur 250 EW, Orius 25EW MBT 2 (tebukonazol) 0,75 l/ha  ili,
  • Zenby (izofetamid) 0,8-0,9 l/ha  MBT 2 ili,
  • Sekvenca (difenokonazol)  0,2 l/ha MBT 3.

Zasadi u precvetavanju

Zaštita lisne mase od prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i šupljikavosti lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum) pred najavljene padavine primenom fungicida na bazi aktivne materije kaptan: Capi, Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC  0,2-0,3%.

Na belim lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive kontinuirano se izlovljavaju imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

sljivina osa
Foto: PIS

U cilju suzbijanja tek ispiljenih pagusenica šljivinih osa, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux) 0,03-0,05% ili Decis mega 0,015-0,025% ili na bazi  acetamiprida + deltametrina (Karika) 0,6-0,8 l/ha.

Primena insekticida se isključivo preporučuje samo u zasadima šljiva koji se nalaze u fazi kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69), gde više nisu prisutni oprašivači!

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača. Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Izvor: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede