Jesenje plavo tretiranje u zasadima koštičavih voćaka – do 2 tretmana

tretiranje

Tretiranje koje se obavlja u jesen se zove plavo tretiranje i predstavlja jednu od najvažnijih mera u tehnologiji zaštite zasada koštičavih voćaka.

Sprovodi se fungicidima na bazi bakra kada počne opadanje lišća. Primena fungicida na bazi bakra je već decenijama zasptupljena u voćarskim zasadima, a voćari svakako znaju sve dobrobiti obavljanja plavog tretiranja, kao i da ovo tretiranje predstavlja neizostavnu meru zaštite.

Kada je pravo vreme za tretmane?

U zavisnosti od dinamike opadanja lišća neophodno je obaviti jedno do dva tretiranja. Prvo tretiranje je potrebno obaviti na početku opadanja lišća (30-50% opalog lišća), a drugo kada je veći procenat lišća opao (70-80%). Ovakva strategija ima za cilj da depozit fungicida dospe na sve ozlede i rane nastale prilikom opadanja lišća. Rane koje su nastale prilikom opadanja lišća predstavljaju ulazna mesta za ostvarivanje infekcije različitih gljiva i bakterija, prouzrokovača biljnih bolesti.

Kada je reč o prouzrokovačima biljnih bolesti, veliki broj prezimljava u rak ranama grana i grančica, pukotinama kore i ozledama nastalim prilikom opadanja lišća. Ekonomski najznačajniji prouzrokovači u zasadima koštičavih voćaka su: prouzrokovač rak rana i sušenja voćaka (Cytospora cincta), prouzrokovač šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus). Takođe, plavim tretiranjem se smanjuje infekcioni potencijal prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) i gljiva iz roda Monilinia, prouzrokovača monilioza.

Veoma je važno napomenuti da ovo tretiranje uspešno suzbija i fitopatogene bakterije iz roda Pseudomonas, prouzrokovače rak rana i izumiranja grana koštičavih voćaka, posebno iz razloga što pomenuti prouzrokovači predstavljaju sve veći problem u zasadima koštičavih voćaka.

breskva

Kako obaviti tretiranje?

Neophodno je da se tretiranje izvede po suvom i mirnom vremenu kada je temperatura preko 8°C. Kako bi depozit bakra dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena, veoma je bitan kvalitet obavljenog tretiranja, a to podrazumeva upotrebu tečnosti 800-1000 l/ha. Ako nakon obavljenog tretiranja uslede periodi praćeni velikom količinom padavina, preporuka je da se ponovi tretiranje.

tretiranje kajsija

Bakar iz bakarnog oksihlorida, aktivna materija koja se nalazi u preparatima Bakarni oksihlorid 50 i Cuprozin 35 WP, predstavlja najperzistentniji obilk bakra sa izvanrednom efikasnošću u suzbijanju patogena. Naime, mehanizam delovanja fungicida na bazi bakra se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz preparata. Nakupljanjem Cu++ jona u ćeliji patogena, koncentracija pomenutih jona  u određenom trenutku postaje toksična za patogene, nakon čega dolazi do njihovog uginuća. Aktivna materija bakar iz bakarnog oksihlorida poseduje izvanredno svojstvo redistribucije, što znači da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpuštanja Cu++ jona.

Kompanija Galenika – Fitofarmacija za jesenje plavo tretiranje poljoprivrednim proizvođačima preporučuje primenu preparata:

BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5%

ili

CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,35%.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede