Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)

krvava vas

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum) se nalazi u svim krajevima gde se gaji jabuka. Za naseljavanje

krvava vas

ova štetočina bira bujnije zasade, vlažnije i niže položaje. Može se naći samo na jabuci, retko na krušci. Posebno su osetljive sorte Ajdared, Zlatni delišes i Jonagold. Godišnje ima 10-12 generacija. Može da ima i 18 generacija i tada su velike zaraze početkom berbe.

Prezimljuje ženka na korenovom vratu i žilama, u pukotinama kore stabla i grana i na ranama koje su nastale od rezidbe.

U proleće, tokom marta i aprila, širi se po voćnjaku, naseljava lastare, rađa žive mlade jedinke koje počinju da prave štete. Prisustvo velikog broja kolonija vaši predstavlja ogromnu opasnost za jabuke jer sisanjem, hraneći se, potroše veliku količinu biljnog soka.

Štete su uočljive na izbojima, izdancima i kori gde dolazi do pojave rak rana. Rak rane otežavaju kretanje soka kroz biljku, zbog čega sadnice jabuke slabe i grane se suše iznad takvih rana. Posledica napada je sušenje i pucanje kore.

Vaši žive u kolonijama i u pazuhu listova, gde se odmah prekriju voštanom prevlakom. Kada se skine voštana prevlaka, pod pritiskom iz jedinki se pojavljuje crvena tečnost, koja liči na krv, po čemu je štetočina dobila ime.

Krajem juna se javljaju krilate forme koje se šire po zasadu, formiraju nove kolonije i uzrokuju dalje štete. Štete na plodovima su izazvane njihovim izlučevinama, koje predstavljaju podlogu za razvoj gljive čađavice. Napadnuti plodovi nisu za tržište, jer su prekriveni čađavom prevlakom.

Preporuka za suzbijanje

Tokom zimskog perioda orezati jabuke i nakon toga mehanički oprati stablo i grane (koristiti četku za ribanje i vodu). Duboke pukotine očistiti žicom. Na ovaj način redukovaće se populacija prezimljujuće forme insekta. Krajem zime, kada vremenske prilike dozvole, okupati stabla i grane mineralnim uljem sa dodatkom preparata na bazi bakra. Početkom kretanja vegetacije, na proleće, postižu se najbolji rezultati insekticidima kada vaši nemaju voštanu prevlaku, a u toku intenzivnog porasta lastara. 

Suzbijanje se vrši insekticidima na bazi dihlorvosa i azinfos-metila.

Tokom leta obilaziti zasad i mehanički uklanjati kolonije vašiju prekrivene belom, voštanom prevlakom. Na jesen, ako se primete kolonije, mogu se primeniti preparati na bazi dihlorvosa, ali tek nakon berbe.

U rasadnicima je suzbijanje obavezno. Sadnice sa oštećenjima (tumorima) ne mogu se prodavati jer su van klase.

Autor: savetodavac Živanka Špirić, dipl. inž.

PSS doo Kikinda

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede