Jesenje tretiranje u zasadu kruške – redovna mera zaštite

tretiranje

Preporuka je da se tretiranje fungicidima obavi po suvom vremenu bez vetra i padavina, na temperaturi iznad 8°C.

Tokom jeseni u fenofazi opadanja lišća obavlja se tretiranje fungicidima na bazi bakra kao redovna mera zaštite.

Prilikom opadanja lišća neophodno je zaštititi biljke, upravo iz razloga što rane nastale prilikom opadanja lišća predstavljaju ulazna mesta za gljive i bakterije prouzrokovače bolesti.

Tretiranje u zasadu kruške

Posebnu pažnju treba obratiti na zaštitu od bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka koju prouzrokuje Erwinia amylovora. Naime, neophodno je obaviti zaštitu i dezinfekciju stabla, a to se može u narednom periodu obaviti preparatima na bazi bakra iz bakarnog oksihlorida, koji osim što pokazuju visoko fungicidno, ispoljavaju i izuzetno dobro baktericidno delovanje. Poljoprivredni proizvođači su dobro upoznati sa problemima koje je u prošlosti napravila (krčenje velikog broja zasada kruške) i koje može stvoriti prouzrokovač bakteriozne plamenjače (Erwina amylovora) u zasadima jabučastih voćaka, a posebno u zasadima kruške, pa iz navedenih razloga u jesen u fenofazi opadanja lišća redovno obavljaju plavo tretiranje.

Plavo tretiranje u narednom periodu u zasadima kruške ima za cilj da smanji infekcioni potencijal različitih prouzrokovača bolesti, kako bi tokom naredne sezone zaštita bila uspešnija.

Prilikom obavljanja tretiranja, neophodno je obratiti pažnju na meteorološke uslove i kvalitet tretiranja. Preporuka je da se tretiranje obavi po suvom vremenu bez vetra i padavina, na temperaturi iznad 8°C. Uspešno izvedeno tretiranje podrazumeva što bolju aplikaciju i deponovanje preparata na bazi bakra iz bakarnog oksihlorida na biljne delove, a to se može izvesti ukoliko je manja brzina ventilatora na orošivaču nego obično, manja brzina kretanja traktora, kao i upotreba dizni većeg protoka i naravno količina vode 800-1500 l/ha.

Fungicidno i baktericidno delovanje bakra

Bakar iz bakarnog oksihlorida je najperzistentniji oblik bakra koga odlikuje visoka biološka efikasnost u suzbijanju prouzrokovača bolesti. Mehanizam delovanja se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz preparata. Nakupljanjem Cu++ jona u ćeliji patogena njihova koncentracija u određenom trenutku postaje toksična, izazivajući uginuće samog patogena.

Aktivna materija bakar oksihlorid poseduje izvanredno svojstvo redistribucije, što znači da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpuštanja Cu++ jona. Perzistentnost bakra iz bakarnog oksihlorida se ogleda u tome što Cu++ jon u rastvoru veoma sporo disosuje, sporo se otpušta u spoljašnju sredinu u kojoj veoma dugo perzistira. Ovakav podatak ukazuje na činjenicu da je uparvo primena bakra iz bakranog oksihlorida u jesen dobitna kombinacija za zasade kruške i da će zasadi biti veoma dobro zaštićeni tokom zimskog perioda.

Kompanija Galenika-Fitofarmacija u svojoj bogatoj paleti proizvoda ima više izuzetno efikasnih fungicida na bazi bakra iz bakarnog oksihlorida sa visoko kvalitetnim formulacijama. Jedan od njih je Cuprozin 35 WP. Naime, ovi fungicidi predstavljaju standarde u zaštiti u voćarstvu koji se primenjuju redovno prilikom jesenjeg tretiranja, kako u zasadima kruške, tako i u zasadima ostalih voćarskih kultura.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede