Jesenje plavo tretiranje zasada koštičavih voćaka

plavo tretiranje

Plavo tretiranje, koje se primenjuje u jesen u zasadima koštičavih voćaka, jedna je od najvažnijih mera u tehnologiji zaštite koštičavih voćaka. Tretiranje se obavlja u fenofazi opadanja lišća i to fungicidima na bazi bakra.

Voćari su veoma dobro upoznati sa svim dobrobitima ovog tretiranja, a takođe primena fungicida na bazi bakra se već decnijama unazad primenjuje u zasadima i predstavlja neizostavnu meru zaštite.

Kada je potrebno obaviti tretiranje?

Potrebno je izvršiti jedan-dva tretiranja u zavisnosti od dinamike opadanja lišća. Prvo tretiranje je potrebno obaviti na početku opadanja lišća (30-40% opalog lišća), a drugo kada je opalo 70-80%, kako bi depozit fungicida dospeo na rane koje nastaju prilikom njihovog opadanja. Naime, rane nastale prilikom opadanja lišća predstavljaju ulazna vrata za ostvarivanje infekcije različitih prouzrokovača biljnih bolesti.

Kada govorimo o ekonomski najznačajnijim prouzrokovačima biljnih bolesti koji prezimljavaju u rak ranama grana i grančica, pukotinama kore, ozledama nastalim prilikom opadanja lišća, mislimo na:

  • prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla) i
  • prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka (Cytospora cincta).

Ovo tretiranje utiče na smanjenje infekcionog potencijala prouzrokovača bolesti koštičavih voćaka kao što su: Taphrina deformans koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve i gljive iz roda Monilinia, prouzrokovače monilioza.

Plavim tretiranjem uspešno se suzbijaju i fitopatogene bakterije iz roda Pseudomonas, prouzrokovači rak rana i izumiranja grana koštičavih voćaka. Fitopatogene bakterije iz roda Pseudomonas predstavljaju sve veći problem koštičavim voćkama, pa je ovo tretiranje neizostavno u njihovoj tehnologiji zaštite.

Kako se obavlja plavo tretiranje?

Veoma je važno da se tretiranje izvede po mirnom i suvom vremenu, na temperaturi iznad 8°C. Takođe, neophodno je da depozit bakra dospe do svih mesta prezimljavanja patogena, pa je izuzetno bitan sam kvalitet tretiranja, a to podrazumeva upotrebu količine tečnosti 800-1000 l/ha. Ukoliko nakon tretiranja nastupe duži kišoviti periodi, preporučuje se ponavljanje ovog tretiranja.

Za aktivnu materiju bakar oksihlorid, koja se nalazi u preparatu Cuprozin 35 WP može se reći da je najperzistentniji obilk bakra sa izvanrednom efikasnošću u suzbijanju patogena.

Mehanizam delovanja bakarnih preparata se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz preparata. Nakupljanjem Cu++ jona u ćeliji patogena njihova koncentracija u određenom trenutku postaje toksična, izazivajući uginuće samog patogena. Aktivna materija bakar oksihlorid poseduje izvanredno svojstvo redistribucije, što znači da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpuštanja Cu++ jona.

Kompanija Galenika – Fitofarmacija za plavo tretiranje poljoprivrednim proizvođačima preporučuje primenu preparata:

CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,35%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede