Urea u jesenjoj zaštiti voćaka

vocnjak u jesen okrecena stabla

Jesen je vreme kada treba zaštiti voćke kako bismo umanjili brojnost prezimljujućih formi patogena.

U jesenjem tretmanu voćaka moguće je koristiti u ureu. Kako objašnjava master inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja Dušan Stojanović iz Poljoprivredne stručne službe.

Urea azotno đubrivo

Urea je najkoncentrovanije azotno đubrivo u čvrstom stanju, koje se odlikuje neposrednim i dugoročnim delovanjem. Sadrži azot u amidnom obliku koji u zemljištu, procesima permentacije i nitrifikacije, prelazi u amonijačni i nitratni oblik, zbog čega se odlikuje dugoročnim delovanjem.

U metalskoj industriji derivati karbamida, u smesi sa drugim hemikalijama, koriste se kao inhibitori korozije. 

Veoma široku primenu UREA ima u oblasti medicine i stomatologije zbog izraženog bakteriostatskog, baktericidnog, fungicidnog i antiseptičkog dejstva na gram pozitivne i gram negativne mikroorganizme.

Primena uree u zaštiti voćarskih kultura

Posebna pogodnost urea defolijacija primene rastvora UREE je njena dobra kompatibilnost sa sredstvima za zaštitu bilja, pa se dosta koristi u voćarskoj proizvodnji. U visokim koncentracijama može se primenjivati za defolijaciju – ubrzavanje opadanja lišća sa voćnih sadnica, radi ubrzavanja sazrevanja i bržeg presađivanja, kao i i defolijaciju voćaka i vinove loze u koncentraciji 5 %, kako bi ušle u zimu spremne. 

Preporuka

U jesenjem tretmanu voćaka kada opadne 2/3 lista zajedno sa bakarnim preparatom primeniti i ureu u koncentraciji 5 % ili 50 kg uree na 1000 litara vode. Urea će uništiti lišće a sa njim i prezimljujuće forme patogena koji se u njemu nalaze.

Ovim tretmanom ćemo u značajnoj meri redukovati infekcioni potencijal patogena kao što su: Venturia (čađava pegavost lista jabuke i kruške), Coccomyces (pegavost lišća višnje), Polystigma (plamenjača šljive) i mnoge druge prouzrokovače bolesti lista.                                                                   

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede