Kurs obuke za proizvođače voćnih i drugih rakija 2020

rakija case

Kurs obuke omogućava sticanja osnovnih fundamentalnih i praktičnih saznanja o tehnološkom procesu proizvodnje voćnih i drugih rakija u skladu sa važećom Zakonskom regulativom.

Kurs će biti organizovan na dva mesta Opština Novi Beograd i Hemijski fakultet-Beograd.

Na ovom kursu koristiće se najmodernije videobim prezentacije. Organizovana su predavanja i senzorna ocenjivanja.

Po završetku kursa obuke u trajanju 13 nedelja, polaznici koji polože završni test znanja dobijaju cenjeno Majstorsko pismo za prozvođača voćnih i drugih rakija sa potpisom profesora N. Nikićevića.

Cena kursa obuke po osobi: 300 EU (dinarska protivvrednost).

Osnivač kursa obuke i glavni predavač prof. dr Ninoslav Nikićević.
kontakt telefon: 064 230 6078
email: ninoslavyug@yahoo.com

Program kursa

Mala sala Skupštine Opštine Novi Beograd

08.3.2020 12 h Otvaranje kursa i polaganje početnog testa znanja

15.3.2020 11 h Teorija destilacije i rektifikacije

22.3.2020 11 h Teorija destilacije i rektifikacije

29.3.2020 11 h Primarna proizvodnja voćnih rakija

05.4.2020 11h Primarna proizvodnja voćnih rakija

12.4.2020 11 h Iskustva i saveti iskusnog proizvođača i zanatlije

(Dipl.ing Ljuba Urošević)
Destilacija na modernim destilacionim aparatima
(Dr Ivan Urošević)

Amfiteatar Hemijskog fakulteta – Beograd

19.4.2020 11 h Sazrevanje (starenje) voćnih destilata

26.4.2020 11 h Uticaj stepena zrelosti voćnih plodova na kvalitet finalnog voćnog destilata
(Dr Branko Popović)
Kvantitativna hemijska analiza voćnih rakija
(Prof dr Vele Tešević)

03.5.2020 11 h Mane i kvarenja voćnih destilata

10.5.2020 11 h Senzorna analiza jakih alkoholnih pića

17.5.2020 11 h Proizvodnja voćnih rakija vrhunskog kvaliteta (završno predavanje)

24.5.2020 11 h Polaganje završnog testa znanja

31.5.2020 11 h Dodela Majstorskog pisma i zatvaranje kursa obuke

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede