Jagode: Berba, klasifikacija, čuvanje plodova

jagode u gajbici

Jagode se nakon berbe moraju brzo uskladištiti ili prevesti do kupca. Ovi ukusni plodovi vrlo su osetljivi i brzo se kvare.

O berbi, klasiranju i čuvanju jagoda savete daje Sanja Čokojević, dipl. inženjer voćarstva i vinogradarstva Poljoprivredne stručne službe Srbije.

Berba i čuvanje plodova jagode

Jagoda ima mekan plod i veliki respiracioni koeficijent, što je ujedno i glavni razlog njenog relativno kratkog čuvanja u svežem stanju. Plod jagode nema sposobnost dozrevanja nakon berbe, i zbog toga se ona mora obaviti kada su plodovi u punoj zrelosti.

Sorte jagode prema broju rađanja u toku vegetacije mogu da se svrstaju u 3 grupe i to:

  • jednorodne (ZENGA PREKOSA,ČAČANSKA RANA,ALBA,KLERI,ZENGA GIGANA,MIRANDA,MARMOLADA,ZENGA ZEGANA)
  • dvorodne i
  • stalnorađajuće (ALBION, DIAMANTE, IRMA, MARA de BOIS, SEESCAPE, SELVA).

Jednorodne sorte, a njih je najviše, sazrevaju u maju i prvoj i drugoj dekadi juna.

Dvorodnih sorti je vrlo malo. Rađaju dva puta godišnje i to u maju i junu, i početkom septembra pa sve do pojave prvih mrazeva.

Stalnorađajuće sorte jagode neprekidno rađaju tokom vegetacije i to od sredine maja pa do pojave prvih jesenjih mrazeva.

Branje jagoda

Branje se može sprovesti na dva načina: da se prvo beru najbolji plodovi, pa da se berač vrati i obere prezrele plodove, ili se parcela podeli na dva dela pa se jedan deo češće bere za tržište u svežem stanju, a drugi se povremeno obere za potrebe prerade.

Plodovi se moraju redovno sakupljati, ne sme se zapustiti jer može doći do truljenja prezrelih i još nedozrelih plodova ili pojave raznih bolesti koje će smanjiti prinos i dobit.

berbe jagoda

Za berbu najkvalitetnijih plodova, neophodno je obrati jagodnjak svakog drugog, najkasnije trećeg dana.

Branje zelenih plodova neće biti od koristi jer jagoda u toku skladištenja ne dozreva.

Klasiranje plodova

Istovremeno sa branjem vrši se i klasiranje plodova u tri kategorije, od kojih se najviše ceni ekstra i prva klasa, koja se može prodavati za jelo i duboko zamrzavanje.

 jagode na dlanu
Pod kvalitetom ekstra podrazumevaju se plodovi koji su po krupnoći, zrelosti i boji ujednačeni, sortno čisti, bez peteljke i ručno obrani. U jednom pakovanju dozvoljava se do 5 % plodova koji ne ispunjavaju uslove za ovu ali ispunjavaju za narednu, nižu klasu.

Plodovi kvaliteta I moraju imati približno iste osobine kao plodovi ekstra kvaliteta, s tim što se dozvoljava da u pakovanju bude i do 10 % mase plodova koji ne ispunjavaju uslove za ovu klasu ali odgovaraju II klasi.

Plodovi kvaliteta II moraju biti zdravi, čisti i potpuno zreli, sa izvesnim nedostacima u pogledu oblika ploda. U jedinici pakovanja može biti do 20 % prezrelih plodova, do 10 % mase plodova sa čašicom, kao i najviše 5 % crvljivih plodova.

Plodove ne bi trebalo brati nakon kiše ili kada su jutra vlažna. Plod nakon branja ne sme ostati na suncu.

Jagoda se kod nas još uvek bere ručno u standardnu drvenu ambalažu (letvarice) u koje se stavljaju plastične posudice veličine 250 g ili 500 g.

Jagoda za svežu potrošnju obavezno se mora brati s peteljkom.

Za konzumiranje plodova u svežem stanju koriste se manje plastične ili kartonske perforirane kutije.

Plodovi koji se koriste za zamrzavanje beru se u plitke holandeze. Ne preporučuje se berba u dublje posude (kofe, korpe, kante i dr.)

Najbolji kvalitet daju plodovi koji su potpuno zreli i dobro obojeni, ali takvim plodovima manjka čvrstoća pa loše podnose transport.

Ako se jagoda isporučuje na udaljenija tržišta zahteva se da je oko 2/3 do 3/4 površine ploda obojeno tj. da jagode imaju samo beli vrh.

Plodovi za industrijsku preradu ili zamrzavanje moraju biti potpuno dozreli i beru se bez peteljke.

Berba sorti mekog ploda obavlja se pre punog zrenja, a plod sorti čvrstog ploda bere se u punoj zrelosti. Berbu treba obaviti ujutro posle pada rose i posle podne, kada je slabiji intezitet sunčevog zračenja i kada se plod rashladi.

Skladištenje jagoda

Skladištenje jagoda je moguće nakon berbe u trajanju od 10 do 20 dana.

Tačnije vreme koliko se mogu čuvati nakon branja zavisi od sorte jagode i čvrstoće mesa plodova. Temperatura u skladištu bi trebala biti oko 0 ̊C, a vlažnost vazduha 85–90 %.

Zbog visokog respiracionog koeficijenta, jagode veoma brzo gube kvalitet za vreme same berbe, a pogotovo neposredno posle berbe. U toku berbe ubrane jagode se drže u hladu, tako da temperatura plodova bude niža od temperature okolnog vazduha. Regulisanje temperature plodova neposredno posle berbe omogućava efikasnu kontrolu biohemijskih procesa i razvoja gljivica koje dovode do umanjenja kvaliteta i truljenja plodova.

Standardna preporuka je da se u roku od jednog časa posle berbe ubrani plodovi jagode prevezu u skladišta i brzo rashlade sa vazdušnim strujanjem. Temperatura rashlađenog vazduha može da bude i do -3 ºC.

Rashlađene palete jagode se omotaju polietilenskom folijom i čuvaju na temperaturi od 0 ºC, sa relativnom vlažnošću 90-95 % do momenta transporta. Funkcija polietilenske folije je da spreči kondenzaciju vodene pare i orošavanje na površini plodova u toku prevoza do hladnjača.

Na relativnoj vlažnosti manjoj od 90 % dolazi do početka gubljenja vode, što doprinosi gubljenju prirodnog sjaja, a time i smanjenja tržišne vrednosti.

U ovakvim uslovima, plodovi jagode mogu da se čuvaju 7-10 dana.

Bitno je naglasiti da dužina skladištenja uglavnom zavisi od sorte i načina rukovanja jagodom za vreme i posle berbe.

Takođe, dobri sanitarni uslovi prostora za skladištenje i čuvanje jagoda umanjuju stepen kontaminacije plodova gljivicama koje izazivaju truljenja i promenu ukusa.

Foto: A.M.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede