Cikada maline i kupine sve značajnija štetočina kod nas

Imago Cicadetta montana complex na kupini

Cikada maline i kupine do skoro nije bila ekonomski značajnija štetočina kod nas, ali od pre pet godina registruje se njena povećana brojnost.

Cicadetta montana (cikade), razvoju insekta i štetama koje čini, kao i načinima smanjivanja brojnosti saznajemo više od Zorana Panajotovića, dipl. inženjera PSSS.

Cicadetta montana pričinjava štete ne kupini, do skoro kod nas nije bila ekonomski značajna štetočina. Njena povećana prisutnost se registruje od 2012. godine na području Centralne Srbije.

Ženke imaga cikade oštećuju rodne grančice

Najveće štete pričinjavaju ženke imaga koje prilikom polaganja jaja prave zarez na rodnim grančicama, pri čemu dolazi do njihovog lomljenja. Na jednoj grančici može se registrovati i više zareza.

Imago Cicadetta montana complex na kupini

Imago Cicadetta montana complex

U okviru ove grupe detektovano je više različitih cikada, ali sve pripadaju grupi Cicadetta montana (Cicadetta montana complex).

Cikade iz ove grupe imaju višegodišnje razviće. Odrasli primerci žive od 2 do 6 nedelja.

Nakon pojave već za nekoliko dana počinje parenje i polaganje jaja u biljno tkivo grančica maline i kupine. U zarezima koje odrasla ženka cikade pravi polažu jaja izduženog oblika, naslagana jedno na drugo. Razvoj položenih jaja traje veoma dugo, čak i do nekoliko meseci.

Mesto u koje ženka vrši ovipoziciju je potencijalni ulazni otvor patogenih gljiva.

Larve sišu sokove iz korena

Uporedo sa ovim štetama koje nanosi imago, larve se besprekidno hrane u zemljištu sišući sokove iz korena i na taj način slabe biljku koja postaje domaćin raznim drugim štetnim organizmima.

Nakon piljenja larve se odmah spuštaju u zemlju i nastavljaju svoj razvoj kroz pet larvenih stadijuma. Različiti larveni stadijumi migriraju u horizontalnim i vertikalnim pravcima u zemljištu i hrane se korenom.

Razvoj larvi u zemljištu može da traje desetak godina.

Suzbijanje cikada maline i kupine

Potpuno i uspešno suzbijanje ove štetočine nije moguće.

Odsecanje i uklanjanje grana sa položenim jajima i njihovo spaljivanje jeste osnovna mera za redukovanje brojnosti cikade.

Direktno tretiranje larava, insekticidima, koje su napustile zemljište, a još nisu eklodirale može dati pozitivne razultate uz napomenu da se mora vršiti konstantni pregled zasada kako bi se uočile prve larve i blagovremeno izveo tretman.

Zemljište u redu treba redovno obrađivati i ono mora biti bez korova, kako se larve ne bi skrivale između korovskih biljaka.

Na smanjenje brojnosti štetočine utiču i prirodni faktori kao što je produženo hladno i kišovito vreme u vreme eklodiranja.

Takođe na brojnost štetočine, u manje značajnoj meri utiči i prirodni neprijatelji poput sitnih ptica, kornjača itd.

Pored svih preventivnih i direktnih mera borbe, posebna pažnja se mora posvetiti edukaciji poljoprivrednih proizvođača. Upoznavanje poljoprivrednika sa složenim suzbijanjem štetočine jeste prioritet u ovom momentu, jer se samo pravovremenom primenom pojedinih mera mogu očekivati dobri rezultati.

Foto: pissrbija.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede