Aromatizovana hraniva povećavaju apetit

Istraživači u Kini ispitivali su uticaj aromatizovane hrane na reproduktivne sposobnosti i mikrobiologiju fecesa tokom kasne gestacije i laktacije. Istraživanja su pokazala značajne pozitivne efekte ovakve ishrane, pre svega na…

Komentari su isključeni na Aromatizovana hraniva povećavaju apetit

Ishrana svinja – Neka od nepisanih pravila za kvalitetan odgoj

Ishrana svinja je, verovatno, najvažniji faktor uspešnog odgoja. Suština pravilne ishrane svinja ogleda se u tome da se svinjama, prema težini, starosti i svrsi kojoj su namenjene, daju dovoljne količine…

Komentari su isključeni na Ishrana svinja – Neka od nepisanih pravila za kvalitetan odgoj
Read more about the article Prasad se pravilno i ravnomerno razvijaju uz ispunjenje određenih preduslova
Svinje najbolje reagovale na terapiju

Prasad se pravilno i ravnomerno razvijaju uz ispunjenje određenih preduslova

Prasad na sisi moraju da ostvare što viši dnevni prirast kako bi u momentu zalučenja imala odgovarajuću telesnu masu, ali i dovoljno rezervi masti. U organizmu novorođene prasadi nalazi se…

Komentari su isključeni na Prasad se pravilno i ravnomerno razvijaju uz ispunjenje određenih preduslova

Priplodni nerast – Organizacija kvalitetne i optimalne ishrane

Priplodni nerast treba da koristiti pašu ili sveže košenu detelinu, lucerku i druga zelena hraniva. Zimi davati: stočnu repu, cveklu, šargarepu... Optimalna ishrana priplodnih nerastova je od posebno velikog značaja,…

Komentari su isključeni na Priplodni nerast – Organizacija kvalitetne i optimalne ishrane

Surutka u ishrani svinja umanjuje troškove

Surutka je sporedni proizvod u industriji mleka. Mlekarama predstavlja balast, a stočari je mogu koristiti za ishranu svinja. Korišćenjem surutke odgajivači svinja mogu smanjiti može troškove ishrane i lečenja svinja…

Komentari su isključeni na Surutka u ishrani svinja umanjuje troškove

Ishrana krmača u fazi suprasnosti – nekoliko saveta

Ishrana suprasnih krmača je tesno vezana za sve specifičnosti koje bremenitost nosi sa sobom. Jedna od ključnih faza proizvodnje u svinjarstvu je početak bremenitosti krmača. Samim tim, neophodno je pridržavati…

Komentari su isključeni na Ishrana krmača u fazi suprasnosti – nekoliko saveta

Cink u ishrani svinja

Mineralne materije učestvuju u gotovo svim metaboličkim procesima i imaju značajnu ulogu u fukcionisanju organizma svinje. (više…)

Komentari su isključeni na Cink u ishrani svinja

O ishrani priplodnih nazimica

Odgoju priplodnih nazimica treba posvetiti posebnu pažnju. Žensku prasad, odabranu za budući priplod, treba izdvojiti u zasebne boksove, a po mogućnosti u zaseban objekat već sa težinom 25–30 kg. (više…)

Komentari su isključeni na O ishrani priplodnih nazimica

End of content

No more pages to load