Aromatizovana hraniva povećavaju apetit

male-svinje-prasad-domace-svinje
Istraživači u Kini ispitivali su uticaj aromatizovane hrane na reproduktivne sposobnosti i mikrobiologiju fecesa tokom kasne gestacije i laktacije. Istraživanja su pokazala značajne pozitivne efekte ovakve ishrane, pre svega na krmače, ali i na proizvodne performanse prasadi, prenosi portal All about feed.
Krmače radije jedu aromatizovanu hranu, a povećanje unosa hrane tokom laktacije može da ima pozitivne efekte na kondiciju životinja, kao i rast prasadi. Različiti pojačivači i poboljšivači ukusa u širokoj su upotrebi u ishrani svinja još od šezdesetih godina.
Međutim, kako su istakli istraživači u ovoj, najnovijoj studiji, nikada do kraja nije ispitan tačan uticaj pojedinih aroma na proizvodne performanse svinja.
Poznato je da se tokom bremenitosti krmača menja sastav njihove crevne mikroflore. Postoje mišljenja da ova promena može da se prenese na fetus ili novorođenu prasad preko placente ili mleka. To znači da sastav mikroflore u crevima krmača ima značajan uticaj ne samo na njihove performanse nego i na performanse prasadi.
Tim koji je radio istraživanje pretpostavio je da se hranjenjem krmača aromatizovanom hranom u kasnoj bremenitosti može povećati njihov apetit i regulisati mikroflora creva.
Tokom istraživanja posmatrano je 20 zdravih krmača rase jorkšir, koje su veštački osemenjene semenom landras nerasta. Hranjene su obrocima na bazi soje. U jednom slučaju hrana nije imala dodatke, a u drugom krmačama je u obrok dodavan po kilogram hraniva sa aromom mleka.

Studija je pratila krmače od 90. dana gestacije, pa do 25 dana nakon prašenja. Svinje su hranjene dva puta dnevno tokom gestacije sa ukupno 2,7 kilograma hrane dnevno, odnosno tri puta dnevno nakon prašenja. Prvog dana nakon porođaja dobijale su 1,5 kilograma hrane, drugog dana 2,5 kilograma, a od 3. do 7. dana količina hrane je svakodnevno povećavana za 0,5 kilograma. Nakon toga, sve do 25. dana, hranjene su po volji. Prasad je potom zalučena, pa su analizirane proizvodne performanse i sastav fekalne mikroflore.

Utvrđeno je da je poraslo uzimanje hrane kod krmača koje su dobijale aromatizovano hranivo. U poređenju sa grupom koja nije dobijala aromatizovanu hranu, težina prasadi na zalučenju u prvoj grupi je bila veća, a prasad je brže napredovala i dobijala na težini. Režim ishrane nije se odrazio na debljinu leđne slanine, kao ni na broj prasadi u leglu.
Studija je pokazala da je značajno povećano prisustvo bakterija iz roda Phascolarctobacterium, dok je istovremeno smanjen broj bakterija Terrisporobacter, Alloprevotella, Clostridium sensu stricto 1, i Escherichia-shigella.
Prisustvo Phascolarctobacterum je u pozitivnoj korelaciji sa prosečnim dnevnim usvajanjem hrane kod krmača i prirastom prasadi. Nasuprot tome, prisustvo Clostridium sensu stricto 1, na primer, u negativnoj je korelaciji sa navedenim parametrima.

U zaključku studije navodi se da je dodavanjem arome hrani za krmače moguće povećati njihove reproduktivne performanse. Povećanje produktivnosti je direktna posledica rasta udela „dobrih“ bakterija u crevnoj flori, odnosno smanjenja broja onih koje se smatraju lošim.

A. Milić

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede