Staja za odgoj teladi – Saveti i uputstvo za izgradnju

staja

Izgradnja staja za odgoj teladi počinje planiranjem tog posla uz ispunjenje određenih standarda, a sve sa ciljem da se životinjama obezbedi prijatan i bezbedan boravak u tom prostoru. 

Savete o izgradnji telićarnika daje Nenad Vujčić dipl. inž. poljoprivrede, savetodavac PSSS.

Izgradnja staja za odgoj teladi

Staja za odgoj teladi gradi se neposredno uz porodilište sa kojim je povezana pokrivenim hodnikom širine 120-150 cm, i služi za prenošenje teladi iz jednog objekta u drugi. Telićarnik je sastavljen od više odeljenja. Najveće odeljenje služi za smeštaj teladi dok ostala odeljenja služe za pripremu tečne hrane i pranje sudova, skladištenje koncentrata i suve zamene za mleko, držanje rezervnih delova, smeštaj sena i prostirke i sanitarni čvor.

Samo odeljenje za smeštaj teladi sastoji se od bokseva kapaciteta od 5 do 10 grla, s tim da minimalna površina poda za ležanje i odmor teladi u prva četiri meseca starosti grla iznosi 0,8 do 1,2 m² po grlu, savetuje Vujčić. U ovaj prostor ulaze jasla širine 40-60 cm, prostor za kretanje i uzimanje hrane širine120-130 cm i kanal za čišćenje stajnjaka širine 50-60 cm.

To znači da se boks za telad, pored jasala, sastoji još od tri dela i to: hodnik za kretanje koji se nalazi uz jasle, do njega je hodnik za čišćenje stajnjaka, dok je iza njega prostor za ležanje i odmor teladi na koji se stavlja prostirka.

staja tele

Telad se po prestanku davanja tečne hrane premešta u bokseve za odbijenu telad. Jasla mogu biti standardne izrade s tim da dno treba da bude na oko 40 cm iznad kote hodnika. Vujčić podseća i da se pojilica za vodu postavlja u svakom boksu sa 10 teladi ili na dva boksa sa po pet teladi.

Boksevi su pregrađeni drvenim ili metalnim pregradama visine 120 cm, a razmak izmeđa gredica ne bi smeo biti veći od 30 cm. Sa čeone strane boksa nalaze se vrata širine 80 cm i postavljena su tako da služe za dva susedna boksa. Tako da od dužine svakog boksa na vrata odlazi 40 cm, dok preostali deo služi za jasla, gde za svako grlo treba obezbediti 40-50 cm hranidbenog prostora.

Uz staje za telad treba obezbediti i ispust. Širina ispusta treba da bude bar 4-6 m celom dužinom objekta. Na ispustu pregrade bokseva treba da budu visine 120 cm, zaključuje savetodavac.

Preporučujemo: Individualni ili grupni smeštaj teladi – boksevi i igloi

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede