Rogač, žir, kesten, bundeva u ishrani svinja, konja i preživara

rogac

Hraniva biljnog porekla različite botaničke pripadnosti (rogač, žir, bundeva, kesten) u ishrani svinja, konja i preživara

Rogač

rogac mahune

Leguminoza koja se koristi u obliku zrna, mahune i brašna. Mahuna sadrži velike količine tanina, koji može depresivno da utiče na iskorišćavanje proteina, mada to u ishrani preživara može da bude i prednost pod određenim uslovima ili tačnije u situaciji neizbalansiranosti obroka, s obzirom na razgradivost proteina.

tikve

Bundeva

Jednogodišnja biljka puzavica čiji se krupni plodovi koriste u ljudskoj ishrani a semena i u fitoterapiji. Nakon vađenja semena koje služi za direktnu ishranu humane populacije ili za ceđenje ulja, ostaje obimna masa sa malo suve materije. Svinje je rado konzumiraju. Za preživare mora da se usitni.

Bukov žir

To je plod bukve (Fagus silvatica) koji je po hranljivoj vrednosti gotovo jednak kukuruzu. Najpogodniji je za ishranu svinja, a koristi se i za ishranu preživara. Sadrži alkaloid fagin, veoma toksičan za konje. Najbolje je da se koristi kao hranivo za tovne svinje, ali uz postepeno navikavanje ili u zgnječenoj ili prekrupljenoj formi, jer u početku žirom povređuju usta. Poboljšava ukus slanine, ali joj nepovoljno menja fizička svojstva (smanjuje se čvrstina). Dovodi do promene viskoziteta svinjske masti, koja postaje gotovo tečna.

zir

Hrastov žir

Po hranljivoj vrednosti hrastov žir najsličniji je ovsu. Može se davati i konjima. Gorak je, pa se pre upotrebe mora gnječiti, ljuštiti i potapati u vodu. Svinjama, ovcama i kozama se daje u količini do 1.5 kg /dan, govedima i konjima do 3 kg/dan. Nije preporučljivo hranivo za životinje u periodu visokog graviditeta, kao ni za podmladak. Za razliku od bukovog žira, kvari ukus slanine i svinjske masti a poboljšava konzistenciju.

Kestenje

To su plodovi divljeg (Aesculus hippocstanum) ili pitomog kestena (Castenae sativa). Pitomi kesten se koristi slično kao i žir, jer ima sličnu hranljivu vrednost. Divlji kesten ima gorak ukus, pa se pre upotrebe priprema slično kao i hrastov žir. Krave u laktaciji mogu da konzumiraju do 5 kg/dan. Odraslim svinjama, kozama i ovcama može se davati do 0,5 kg kestena dnevno. I konji se mogu naviknuti na kesten mada daleko teže nego druge životinjske vrste. Takođe se odlikuju opstipativnim dejstvom.

Dragoljub Krajnović, PSSS Beograd

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede