Preživanje kod goveda – Bolus i četiri želuca i još ponešto o paši

krave leze na pasnjaku

Preživanje je proces žvakanja i gutanja, a zatim se to što je progutano vrati u usta i još malo žvaće. Svojstveno je samo preživarima.

Kako pasu i preživaju goveda?

Najvažnija i najduža dnevna aktivnost goveda je paša, koja svakodnevno traje oko deset časova. Ujutru – po samom izlasku sunca (u zavisnosti od godišnjeg doba), predveče sa zalaskom sunca, a najintenzivnija paša je oko jedan sat po ponoći. Ukupno, imaju četiri do sedam perioda paše u toku 24 sata.

Visokomlečne krave imaju tri do pet perioda napasanja, između jutarnje i večernje muže, a posle večernje, jedan do  dva puta. Pasu u proseku oko osam časova tokom dana, a tovne rase oko devet časova.

Kod goveda postoji selektivno napasanje, kao i kod drugih pašnih životinja – biraju samo najukusnije delove biljke i to određene vrste.

Ukoliko pašnjak ne ispunjava ove uslove, napasanje je nepravilno. Međutim ako je paša ipak oskudna, izbirljivosti nema mesta.

Sa druge strane, ako je trava slabijeg kvaliteta vreme ispaše se produžava.

Nakon napasanja celo stado kreće u potragu za hranom, preživaju i odmaraju. Iako se sporo kreću za vreme paše, mogu da pređu oko pet kilometara u potrazi za pašnjacima.

Kao i druge pašne životinje i goveda brste lišće voćaka, ne pasu na mestima gde je konataminacija urinom i izmetom, osim u blizini ovčijeg izmeta, ali ne pasu na mestima na kojima su ležale ovce.

Tokom dana konzumiraju travu u količini od 10% svoje mase.

Zanimljiv je podatak da neke rase jedu zemlju, u nedostatku hrane i zbog manjka fosfora i kalcijuma. Zbog toga često u organizam unesu metalne predmete, ugalj, kosti, pa čak i najlonske kese koje mogu da dovedu do bolesti i naprave oštećenja u organima za varenje.

Visina trave

Goveda ne mogu da pasu travu nižu od 1 do 1,5 cm. Čupaju je jezikom, kojim zgrabe travu i vrate ga zajedno sa hranom u usta. Visina trave obično iznosi oko 5 cm. Ispaša na pašnjaku sa travom visine 10 do 12 cm, traje oko 20 do 30 minuta bez prestanka. Mada ukoliko je trava slabijeg kvaliteta napasanje se produžava.

Preživanje hrane

Vreme provedeno u preživanju traje oko ¾ vremena provedenog u napasanju, a od kvaliteta paše zavisi da li će ispaša trajati, duže ili kraće, naravno od toga ujedno zavisi i vreme preživanja hrane.

Interesantno je da telići mogu da počnu da preživaju već u prvoj nedelji života, što zavisi takođe od vrste hrane.

Bolus i četiri želuca

Goveda travu sažvaću sa 50 do 80 zagrižaja u minuti pre nego što je progutaju, a u toku preživanja vrate više od 360 bolusa hrane u usta i ponovo je žvaću. Bolus je mala okrugla masa hrane koja se formira u ustima tokom rane faze varenja, ovaj način „pripreme“ hrane olakšava gutanje.

Periodi žvakanja se smenjuju sa periodima gutanja, ponovnog vraćanja omekšalog zalogaja iz predželuca u usta. Zato krava ima četiri želuca: burag, kapuru, listavac i sirište, svaki ima svoju funckiju tokom varenja trave i sena.

Kada hrana prođe kroz sva četiri „filtera“ smatra se svarenom.

Položaj prilikom preživanja

Za vreme preživanja, najčešće, leže postrance, na desnoj strani, prednje noge su podvijene pod telo, kao i leva zadnja, dok je desna zadnja ispružena ili su obe zadnje ispružene, što je čest slučaj.

Međutim preživanje može da se odvija i prilikom laganog kretanja ili stajanja.

Pripremila: Svetlana Stanković Avakumović

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede