Zaštita uljane repice u narednom periodu

uljana repica Lukicevo

Visoke temperature i nedostatak padavina u periodu setve uljane repice uticale su na otežano i neujednačeno nicanje useva.

Gubljenje energije u početnim fazama razvoja utiču na veću osetljivost biljaka na patogene.

Suva trulež korena i stabla

Na većini parcela pod uljanom repicom evidentirano je prisustvo suve truleži korena i stabla (Phoma lingam).

Bolest se javlja  na listovima, stablu i korenu. Pege na listovima su sivo-pepeljaste boje, nepravilnog oblika, sa crnim piknidima rasutim po površini. 

U povoljnim vremenskim prilikama gljiva prodire duboko u stabljiku, koja puca i na tim mestima se formiraju rak rane.

Zaraza na korenu, kod slabijih i mlađih biljaka može dovesti do potpunog propadanja.

Do ostvarenja zaraze došlo je tokom jeseni, a obzirom na blagu zimu, gljiva se nesmetano razvijala i prodirala u stablo i koren.

Useve obavezno treba pregledati i u koliko se uoče simptomi bolesti, čim se temperature stabilizuju (pređu 10°C), primenite preparati na bazi ciprodinila ili propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil.

Zaštita uljane repice od vaši

Sa porastom temperatura, povećala se i brojnost insekata na parcelama i najprisutnija je bela leptirasta vaš i kupusna vaš.

Štetu prave odrasli insekti i larve na naličju lista tako što sišu sokove, usled čega biljke gube normalnu boju, a pri jačem napadu, pojedinačno lišće propada ili se suše čitave biljke.

Kontrola i suzbijanje je otežano zbog prisustva različitih stadijuma u istom vremenskom periodu.

Sa primenom insekticida treba početi kada se na 100 biljaka nađu 4 insekta

Kupusne vaši se u  početku napada nalaze na gornjoj strani lista, a kasnije uglavnom na naličju, gde se formiraju guste kolonije prekrivene voštanom prevlakom.

Za razvoj jedne generacije potrebno je samo 11 dana kada su vremenski uslovi povoljni.

Za suzbijanje treba primeniti kombinaciju insekticida sa različitim mehanizmima delovanja na bazi aktivne materije tiametoksam i piriproksifen.

Kombinacijom ova dva preparata suzbijamo sve razvojne stadijume bele leptiraste vaši, jaja, larve i adulte.

Ukoliko su prisutni korovi treba primeniti herbicid GALERA SUPER u količini od 0,3 l/ha ili PIKOGAL PLUS u količini od 0,3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede