Fito farmacija

LG Seeds

Članak Označen ‘uljana repica’

Zaštita uljane repice u narednom periodu

Visoke temperature i nedostatak padavina u periodu setve uljane repice uticale su na otežano i neujednačeno nicanje useva.

Gubljenje energije u početnim fazama razvoja utiču na veću osetljivost biljaka na patogene.

Suva trulež korena i stabla

Na većini parcela pod uljanom repicom evidentirano je prisustvo suve truleži korena i stabla (Phoma lingam).

Bolest se javlja  na listovima, stablu i korenu. Pege na listovima su sivo-pepeljaste boje, nepravilnog oblika, sa crnim piknidima rasutim po površini. 

U povoljnim vremenskim prilikama gljiva prodire duboko u stabljiku, koja puca i na tim mestima se formiraju rak rane.

Zaraza na korenu, kod slabijih i mlađih biljaka može dovesti do potpunog propadanja.

Do ostvarenja zaraze došlo je tokom jeseni, a obzirom na blagu zimu, gljiva se nesmetano razvijala i prodirala u stablo i koren.

Useve obavezno treba pregledati i u koliko se uoče simptomi bolesti, čim se temperature stabilizuju (pređu 10°C), primenite preparati na bazi ciprodinila ili propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil.

Zaštita uljane repice od vaši

Sa porastom temperatura, povećala se i brojnost insekata na parcelama i najprisutnija je bela leptirasta vaš i kupusna vaš.

Štetu prave odrasli insekti i larve na naličju lista tako što sišu sokove, usled čega biljke gube normalnu boju, a pri jačem napadu, pojedinačno lišće propada ili se suše čitave biljke.

Kontrola i suzbijanje je otežano zbog prisustva različitih stadijuma u istom vremenskom periodu.

Sa primenom insekticida treba početi kada se na 100 biljaka nađu 4 insekta

Kupusne vaši se u  početku napada nalaze na gornjoj strani lista, a kasnije uglavnom na naličju, gde se formiraju guste kolonije prekrivene voštanom prevlakom.

Za razvoj jedne generacije potrebno je samo 11 dana kada su vremenski uslovi povoljni.

Za suzbijanje treba primeniti kombinaciju insekticida sa različitim mehanizmima delovanja na bazi aktivne materije tiametoksam i piriproksifen.

Kombinacijom ova dva preparata suzbijamo sve razvojne stadijume bele leptiraste vaši, jaja, larve i adulte.

Ukoliko su prisutni korovi treba primeniti herbicid GALERA SUPER u količini od 0,3 l/ha ili PIKOGAL PLUS u količini od 0,3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija

Setva jare uljane repice

Uljana repica je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku jesenas posejana na 34.104 hektara. Smanjenje površina u odnosu na prethodnu proizvodnu godinu je za 17,2 %.

Na pojedinim parcelama usevi sada izgledaju loše. Pojavilo se žutilo i crvenilo.

Dr Ana Marjanović Jeromela iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu kaže da razvoj uljane repice u proleće naglo kreće, te da deo biljaka može da se oporavi. 

Marjanović Jeromela dodaje da je u vreme jesenje setve postojao nepovoljni period i da su proizvođači koji su setvu obavili u prvim rokovima, krajem avgusta i početkom septembra kada je još bilo zemljišne vlage, dobili useve zadovoljavajućeg sklopa. 

Parcele na kojima je sklop vrlo loš ili gde biljke nisu nikle, biće u nekim slučajevima preorane, kaže dr Marjanović Jeromela. Ako se nakon konsultacija sa stručnjacima proizvođači ipak odluče da takve useve ostave, moraju da ih maksimalno zaštite od glodara i insekata, savetuje naša sagovornica.

Da li sejati jaru uljanu repicu?

U okolnostima kakve sada imamo, setva jare uljane repice predstavlja odlično rešenje, kaže dr Marjanović Jeromela i dodaje da proizvođači mogu ovom proizvodnjom ostvariti zadovoljavajuće prinose.

Jaru uljanu repicu moguće je sejati kada prestanu prolećni mrazevi. Dobro je sačekati slabiju kišu i seme položiti u vlažno zemljište kako bi brže proklijalo, savetuje dr Marjanović Jeromela.

Setvu obaviti na dubinu 2-3 cm sa međurednim rastojanjem od 25 cm.

Tehnologija proizvodnje je ista kao kod ozime uljane repice.

Naša sagovornica kaže da su troškovi proizvodnje jare setve nešto niži u odnosu na izdvajanja za proizvodnju ozime uljane repice, jer su potrebe jare uljane repice za hranivima i zaštitom u nekim slučajevima niži.

Za jaru setvu sorta Jovana

Sorta Jovana je prva jara sorta uljane repice u Srbiji selekcionisana na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.

Poseduje genetski potencijal za prinos preko 2,6 t/ha. Vegetacija ove sorte traje 102 dana.

Pogodna je za organsku proizvodnju.

Pripada grupi „00“, što znači da ima nizak sadržaj eruka kiseline i glukozinolata.

Krupnog je semena sa sadržajem ulja oko 45 %.

Ulje se koristi za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela, a pogača koja ostaje nakon ceđenja može se koristiti za ishranu domaćih životinja.

Štetni insekti i korovi pretnja jaroj uljanoj repici

Buvači, repičin sjajnik, neke vrste pipa i rutava buba mogu naneti ozbiljne štete jaroj uljanoj repici, podseća dr Marjanović Jeromela.

Buvači se hrane nadzemnim delovima repice i mogu usporiti razvoj i porast biljke.

Repičin sjajnik prodire u pupoljke i izjeda ih, dok pipe oštećuju stabljiku, lisnu dršku i ljusku.

Folijarni tretman insekticidima radi suzbijanja sjajnika se sprovodi u fazi butonizacije kada su prisutna tri sjajnika po biljci.

Pre primene zaštitnih preparata ratari moraju biti oprezni i odgovorni. Zaštita pčela treba da bude prioritet. Prskanje uvek izvoditi samo onda kada nema pčela na cvetovima, najbolje tokom večeri.

Od pipa su najznačajnije mala i velika repičina pipa i pipa repičine ljuske.

Mala i velika repičina pipa polažu larve na lisne drške i stablo, te nakon piljenja larve ulaze u stablo i oštećuju ga.

Neophodno je pratiti brojnost pipa pregledom parcela. Za ove namene koriste se i žute lovne klopke, jer ova boja privlači insekte. Insekticide treba koristiti kada se utvrdi prisustvo više od od 10-20 jedinki u posudi u roku od tri dana.

Ograničavajući faktor i u proizvodnji jare uljane repice su korovi.

O korovima valja razmišljati još kada pripremamo zemljište, jer dobra priprema omogućava uspešno nicanje biljaka, ali i bolju efikasnost zemljišnih herbicida.

Za aktivaciju zemljišnih herbicida su neophodne padavine i sitno mrvičasta struktura zemljišta. Na ovaj način se korovi suzbijaju pre nego što na bilo kakav način konkurišu usevu i zbog toga je neophodno primeniti ih kad god za to postoje povoljni uslovi.

Uljana repica se vraća na naše njive

Uljana repica ima stabilnu cenu i daje rentabilnije prinose, podseća dr Marjanović Jeromela. Prihodi od uljane repice su prvi u sezoni i značajni su poljoprivrednike. Ovo su neki od razloga zašto je ratari sve češće seju.

Osim toga, od uljane repice ostvaruju se dobri prinosi i kada se proizvodi na lošijim zemljištima.

Rana žetva omogućava još jednu setvu.

Uljana repica je važna pčelinja paša, a pčelari je koriste kako bi u proleće ojačali pčelinja društva.

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

“Traktorijada 2019” u Banatskom Novom Selu 15. septembra

"Traktorijada 2019" je manifestacija poljoprivrede i agromehanizacije.  ...
Detaljnije