Optimalna dubina osnovne obrade po sistemu zasnivanja i obnavljanja ornice

dubina osnovne obrade

Dubina osnovne obrade zemljišta za ratarske useve obaviti po ciklusima koji, u zavisnosti od svojstava zemljišta, traju 3 do 5 godina.

Greška je obavljati osnovnu obradu na istoj dubini za sve useve, jer su zahtevi tih useva različiti. Za svaki usev pojedinačno mora se odrediti optimalna dubina osnovne obrade. Koja je dubina osnovne obrade zemljišta potrebna za ratarske useve, saznajemo od magistra Ilije Bjelića, savetodavca u Poljoprivrednoj stručnoj službi Zrenjanin.

Sistem zasnivanja i obnavljanja ornice

U našim zemljišnim i klimatskim uslovima se najveći i najstabilniji prinosi, uz najveće ekonomske efekte, postižu ako se zemljište obrađuje po sistemu zasnivanja i obnavljanja ornice. Suština ovog sistema je u tome da se obrađivanje zemljišta obavlja po ciklusima koji, u zavisnosti od svojstava zemljišta, traju 3 do 5 godina. U slučaju da se radi o lošijim zemljištima, ciklus traje 3 godine, a ako su u pitanju zemljišta najboljih svojstava, ciklus može trajati 4-5 godina. Bjelić navodi da na početku svakog ciklusa njivu treba duboko obraditi plugom na dubinu 30-40 cm ili razrivačkim oruđem na dubinu 40-50 cm, a narednih nekoliko godina može se obrađivati pliće zbog produžnog delovanja duboke osnovne  obrade.

oranje razor

Dubina osnovne obrade za strna žita i okopavine

Posle najdublje obrade najbolje je sejati šećernu repu jer će ona visokim prinosom vratiti velika ulaganja u osnovnu obradu. Osim šećerne repe, može se sejati i kukuruz ili neki drugi usev koji dobro reaguje na povećanje dubine obrade. Preporučljivo je da se osnovna obrada za šećernu repu sastoji iz ljuštenja strništa, obrade na srednju dubinu i duboke obrade. Pod osnovnu obradu treba uneti stajnjak i mineralna đubriva, a ako je zemljište kiselo i sredstva za kalcifikaciju. U narednim godinama, do kraja ciklusa, zemljište se može obrađivati pliće zbog toga što usevi koji se seju posle najdublje obrade mogu koristiti takozvano produžno dejstvo duboke obrade koja je izvedena na početku ciklusa.

Za strna žita, grašak i grahoricu dovoljno je obrađivati na dubinu 15-20 cm.

Za kukuruz, suncokret, soju i druge okopavine dubina obrade treba da iznosi 20-25 cm, ističe Bjelić. Na boljim zemljištima i kada je količina žetvenih ostataka mala, može se obrađivati pliće, a na lošijim zemljištima i u slučaju veće količine biljnih ostataka dubina obrade treba da bude veća.

Oruđe za osnovnu obradu

Zavisno od useva i uslova rada, obrada se može izvesti plugom, razrivačkim oruđem, tanjiračom, rotacionom drljačom ili kombinovanim oruđem. Prednost treba dati onom oruđu koje može postići zadatu dubinu obrade, najbolji kvalitet rada i najmanju potrošnu goriva, savetuje Bjelić.

Ako se strni usevi na istoj parceli gaje 2 godine uzastopno, plitka obrada od 15-20 cm dubine može se primeniti samo u toku prve godine, dok se druge godine zemljište mora obraditi na dubinu 20-25 cm. Na početku drugog ciklusa obrađivanja, zemljište se mora ponovo duboko obraditi da bi se sledećih nekoliko godina moglo opet plitko obrađivati.

Kao što se iz iznetog može videti, plitka obrada je omogućena prethodnim izvođenjem duboke obrade zemljišta na početku ciklusa obrađivanja. Dakle, bez duboke obrade nema ni osnova za uvođenje minimalizacije dubine osnovne obrade. Zbog toga, ako se zemljište ne obrađuje po sistemu zasnivanja i obnavljanja ornice, navedene preporuke ne važe, već se za svaki usev pojedinačno mora odrediti optimalna dubina osnovne obrade. Za šećernu repu ta dubina ostaje ista, ili se može malo smanjiti, dok za ostale useve dubina obrade iznosi 25-30 cm.

Produžno delovanje duboke obrade, ističe Bjelić, postojaće samo u slučaju ako se zasnivanje i obnavljanje ornice obavi kvalitetno i na vreme i ako prilikom gajenja narednih useva ne dođe do značajnijeg kvarenja strukture zemljišta.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede