Fizička zrelost zemljišta i 2 metode za njeno utvrđivanje

oranje

Fizička zrelost zemljišta za obradu je stanje vlažnosti pri kojem se ono najlakše i najkvalitetnije obrađuje. 

Osnovna obrada zemljišta je prva operacija koja se izvodi u pripremi zemljišta i od nje zavisi kakva će biti predsetvena priprema zemljišta, kvalitet setve, kakav će biti napad korova u proleće i na kraju, najvažnije, koliki će biti prinos. Pored toga, vrši se zaoravanje žetvenih ostataka, organskih i mineralnih đubriva, uništavanje korova i štetočina, a time stvaranje optimalnih uslova za razvoj useva.

Osnovna obrada (oranje) je jedan od najstarijih zahvata, zahteva najviše energije i najskuplja je mera. Kvalitetno izvedena osnovna obrada smanjuje broj, a time i troškove površinske obrade, utiče na visinu i stabilnost prinosa. Izvođenjem osnovne obrade vlažnog ili suvog zemljišta ne postižu se ciljevi obrade, već dolazi do pogoršavanja osobina zemljišta.

Fizička zrelost za obradu

Na lakšim zemljištima izbor vremena za osnovnu obradu nije problematičan. Stanje vlažnosti pri kojem se zemljište najlakše i najkvalitetnije obrađuje zove se fizička zrelost za obradu (50-60 %) ukupnog volumena pora.

Metode za utvrđivanje fizičke zrelosti zemljišta

Prva metoda: U šaku se uzme malo zemlje i valjanjem između dlanova oblikuje se u vidu gliste. Ako pri savijanju figura puca, vlažnost je optimalna, a ako do pucanja ne dolazi vlažnost je velika. Od suvog zemljišta ne mogu se praviti gliste. Laka zemljišta poseduju širi interval za obradu (20-70 % ukupnog volumena pora), teška glinovita i teška zemljišta imaju uzan interval za obradu i zato se nazivaju „minutna zemljišta“. Najpovoljnija vlažnost je 40-60 % ukupnog volumena pora.

Druga metoda: Uzećemo malo zemlje u ruku i pokušati da napravimo grudvu. Ako se formira slepljena grudva znak je da je zemljište suviše vlažno. Suprotno, ako se ne može formirati grudva onda je zemljište presuvo. Ukoliko se formirana grudva ispusti iz ruke sa visine od jednog metra i prilikom udara o tlo raspadne, to je znak da se zemljište nalazi u stanju fizičke zrelosti za obradu.

Autor: mr Anka Kačarević, psss.rs

Možda Vas zanima i ova tema: Kako sprečiti i popraviti prekomernu sabijenost zemljišta?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede