Crvenilo kukuruza ćemo sprečiti pravilnim plodoredom

kukuruz polje klip na stablu pred berbu

Crvenilo kukuruza prisutno i na našim njivama.

Ukoliko ste u usevu kukuruza registrovali biljke koje su pocrvenele, a želite da na istoj njivi sejete pšenicu, treba da znate da upravo ovaj plodored treba izbegavati. Zašto?

Crvenilo kukuruza prouzrokuje stolbur fitoplazma, a vektor je cikada Reptalus panzeri.

Ukoliko smanjimo brojnost cikada umanjićemo mogućnost da se u narednoj godini pojavi crvenilo kukuruza.

Crvenilo kukuruza – simptomi

Već krajem jula na biljkama kukuruza možemo videti da glavni nerv na listu koji je iznad klipa poprima crvenu boju.

Kasnije se crvena boja širi i na ostatak lista. Simptomi se prošire i na stablu i komušini. Klipovi su deformisani i šturi, a zrna sitna.

Usled zaraze često može doći i do sušenja cele biljke.

Zaražene biljke su najčešće nepravilno raspoređene po parceli.

Ciklus razvoja cikade

Cikada Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje. Larva prezimljava na korenu pšenice. U junu se javljaju imaga i sa pšenice prelaze na kukuruz. Hrane se floemskim sokovima.

Ženke polažu jaja na korenu kukuruza, a nakon piljenja larve postaju opasnost. Ako posle kukuruza sejemo pšenicu larve će neometano nastaviti svoj razvoj na korenu pšenice.

Preporuka: Izbegavanje dvopoljni plodored kukuruz-pšenica

U cilju suzbijanja crvenila kukuruza najznačajnija mera je plodored odnosno izbegavanje setve pšenice na parcele na kojima je predusev kukuruz, jer se na taj način onemogućava dalji razvoj cikade a samim tim i mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

Na svim lokalitetima gde su tokom ove sezone registrovane biljke kukuruza sa simptomima crvenila izbegavajmo dvopoljni plodored kukuruz-pšenica. Uvedimo treću biljku između ova dva useva.

Crvene biljke kukuruza kao posledica drugih uzroka

Biljke kukuruza, najpre listovi i rukavci, mogu pocrveneti usled nepovoljnog dejstva niskih temperatura u proleće. Crvenilo nestaje kada se vremenske prilike poboljšaju.

Poznato je da biljke pocrvene i usled nedostatka fosfora ili magnezijuma u zemljištu. Pre đubrenja parcela uradimo analize zemljišta, jer samo tako ćemo „pametno nahraniti“ biljke.

Preporučujemo i ovaj tekst: Plodored, plodosmena, poljosmena, odmor zemljišta

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede